Veïnat i administració compromesos en la millora del barri del Pilar

Constituïda la Mesa de diàleg de Velluters

El passat dimecres 26 de gener de 2022 va constituir-se la Mesa de Diàleg de Velluters llargament demandada per associacions veïnals dels barris de Velluters i del Carme per poder aconseguir una solució als continuats problemes de seguretat, salubritat i dignitat de les persones que hi ha en la coneguda com a Zona 0 de Velluters.

La constitució i una primera presa de contacte entre els agents socials i ajuntament ha sigut un èxit pel treball continuat que han tingut tant els representants de la Junta Municipal de Districte de Ciutat Vella presidida pel regidor Giuseppe Grezzi, el coordinador del Grup de Treball de Benestar Social i diverses associacions veïnals de la zona com Amics de Velluters, El Palleter, Amics del Carme i l’associació del Barri del Carme.

Per part del govern municipal hi van participar Lucía Beamud, Aarón Cano, Giuseppe Grezzi i Isabel Lozano en representació de les regidories corresponents a Activitats i Espai Públic, Seguretat Ciutadana i Benestar Social.

Amb la primera presa de contacte, es va acordar la continuïtat d’aquesta mesa de diàleg amb un calendari de sessions i una voluntat manifesta del manteniment d’actuacions des de les diverses regidories per a la consecució dels objectius marcats.

Aquest pas demostra que les Juntes de Districte són els veritables espais d’encontre del govern municipal amb els moviments veïnals. D’aquesta forma es dona una major rellevància a la actuació i resolució dels Grups de Treball de Ciutat Vella, en concret el de Benestar Social, des del qual Amics de Velluters ha estat treballant de forma continuada per la millora del barri i l’erradicació de la prostitució al carrer.

En aquesta reunió va quedar palesa la postura de les diverses associacions veïnals i dels representants municipals en la voluntat d’erradicar l’activitat de la prostitució concentrada en alguns carrers del barri de Velluters (La pandèmia no frena la prostitució, febrer 2021).

A través del coordinador es faran arribar als diversos serveis municipals les propostes de millora i actuació per aconseguir eliminar la violència contra les dones que s’exerceix als carrers dels nostres barris.

 


Potser també t'agrada