Un hotel que devora els habitatges dels veïns del costat

Casa Vella: Amics recorre una llicència hotelera irregular

L’associació de veïns i comerciants Amics del Carme ha presentat un recurs davant el servei d’activitats econòmiques de l’ajuntament de València al·legant irregularitats en la tramitació de la llicència concedida a l’empresa Fillol Roteros SL.

L’ajuntament de València ha tramitat des de 2017 la petició de llicència d’obres per a rehabilitar l’edifici monumental de “Casa Vella” declarat Bé de Rellevància Local i ocupar l’edifici residencial contigu i transformar els dos en hotel, canviant l’ús urbanístic de residencial plurifamiliar a terciari hoteler.

Amics del Carme ja va denunciar l’empresa promotora per les irregularitats en la tramitació de l’expedient que s’estava duent en la regidoria de Lucía Beamud, així com les obres irregulars que havien destruït part dels elements patrimonials a protegir i especificats en la fitxa de catàleg de l’edifici declarat BRL. Per això es paralitzaren les obres per revertir allò damnificat.

Ara, una vegada l’ajuntament ha concedit la llicència d’obra, Amics del Carme ha revisat la resolució de la regidora d’activitats i ha interposat un recurs perquè dita llicència no compleix la normativa vigent.

Segons el Pla Especial de Protecció que s’observa per a la tramitació d’aquest expedient, queda rotundament prohibit que els edificis BRL inscrits en l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià puguen agregar-se, unir-se o connectar-se funcionalment a edificis contigus, i Lucía Beamud, com a regidora d’Activitats, ha autoritzat dita operació.

El problema es que la normativa redactada i aprovada per l’ajuntament de València no està complint-se pel mateix ajuntament de València, i la Conselleria de Cultura, que també està advertida, no ha realitzat cap actuació ni cap investigació per conéixer si la llicència s’ajusta a norma.
Les diferents administracions competents en matèria de Patrimoni Històric estan advertides de la il·legalitat d’aquesta resolució municipal.

Aquest no és un cas aïllat. La terciarització de Ciutat Vella és galopant i està
propiciada per un ajuntament la gestió del qual expulsa el veïnat. L’ajuntament no frenar l’expulsió de residents perquè no es fan complir les normes urbanístiques. Aquest recurs s’interposa en legítima defensa veïnal per la passivitat municipal.


Potser també t'agrada