UE4: AUTORITZAR ÉS PREVARICAR


Admetre el canvi d’ús urbanístic, en la UE4 de Velluters, de residencial a terciari és prevaricar. Així
de clar.

La UE4, bossa de solars situada entre els carrers Exarch i Carda, es va planejar com a sòl d’ús Residencial Plurifamiliar on es construirien 42 habitatges i un pàrquing vinculat a aquestes residències. Uns solars en els quals, per cert, l’Ajuntament de València era propietari majoritari fins que va vendre la seva part per un milió d’euros.

A l’Ajuntament repeteixen com un mantra que no atendre la sol·licitud de canvi d’ús plantejada per l’actual propietari i agent urbanitzador seria prevaricar.

Nosaltres ho entenem just al contrari: donar llicència per a construir apartaments turístics on es van planejar habitatges residencials, això sí és prevaricar.

Han passat ja diversos anys des que l’associació veïnal Amics del Carme alertara sobre que la planificació urbanística del PAI de la UE4, aprovada a la fi de 2016 en el barri del Mercat/Velluters, alterava la trama històrica, incomplia les previsions del PEPRI i fomentava la terciarització. El regidor d’urbanisme Vicente Sarrià ja es va donar bona pressa perquè s’aprovara com si fora un simple tràmit ordinari.

En la Memòria Descriptiva del PEPRI s’especifica que el pàrquing a construir ha de ser considerat “com un garatge, en el qual no existisca rotació en l’ús de les places o, en el cas d’existir, siga per períodes de temps iguals o superiors al mes”.

Així, en l’article 5.7.6 de les Normes Urbanístiques de PEPRI-Velluters que regeix el projecte s’indica que “Les places d’aparcament obligatòries podran satisfer-se en l’aparcament col·lectiu, sempre que aquestes places tinguen una vinculació de caràcter real amb els habitatges als quals serveixen”.

Si no es construeixen habitatges residencials en els solars de la UE4, la construcció del pàrquing de 2 plantes en el subsol ni seria obligatori ni tindria sentit. Cal recordar que l’Àrea de Mobilitat Sostenible va presentar un informe desfavorable a la construcció de dit pàrquing per l’excessiva afecció que suposaria per al trànsit del Centre Històric i per l’existència d’aparcaments públics suficients als voltants que no estaven construïts en 2005 quan es va redactar el projecte.

Així doncs, Lucía Beamud, regidora d’Activitats i domini públic, queda obligada a fer complir les normes urbanístiques que estan en vigor segons el PEPRI-Velluters que és aplicable per a aquest projecte, i no emetre resolucions contràries a dret.


Potser també t'agrada