habitatge

Que restauren els palaus dels Exarch!!

Estos dies llegim amb sorpresa i temor que, segons l’arquitecte de l’obra, ara els palaus corren el risc de desprendiments. Cal recordar les nombroses denúncies del veïnat: fotografies diàries durant un any de l’extracció d’escombreries sense cap llicència d’obra que done compte del que passa al seu interior.