Són necessàries mesures concretes per frenar la terciarització


L’Alcalde Joan Ribó i Amics del Carme fan repàs a l’agenda de les preocupacions veïnals

Implementar plans d’inspecció sobre l’ocupació de l’espai públic i els habitatges d’ús turístic són algunes de les mesures urgents plantejades i sobre les quals s’ha expressat coincidència

Amics del Carme li ha insistit que cal un pla integral per fomentar la construcció d’habitatge als molts solars existents i impedir els canvis d’ús de residencial a hoteler com és el cas de la UE4 del barri de Velluters

Moltes han sigut les reunions que l’associació de veïns i comerciants Amics del Carme hem mantes amb diversos regidors per tractar els problemes dels barris de Ciutat Vella, de gestió del dia a dia i de convivència. Havia arribat l’hora de parlar amb l’Alcalde de València i exposa-li els avanços aconseguits i les millores que s’han retardat o estan sent obviades pels regidors del seu equip de govern.

Amics del Carme ha arribat a la conclusió que la gestió i solució dels problemes relacionats amb la residencialitat a Ciutat Vella no estan en el calendari dels regidors si no és per traure un rèdit espuri en forma de tuït i foto.  Així ho hem fet saber.

Les peticions veïnals han anat sempre encaminades a millorar la residencialitat de Ciutat Vella, un districte “excessivament terciaritzat” en paraules de la pròpia àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.

S’han fet avanços en l’erradicació de la violència contra les persones que s’exercix en alguns carrers del barri del Pilar, en la coneguda com a Zona 0. Però no s’ha fet el suficient. Cal acabar amb els puteros, els proxenetes i la tracta de persones del barri. Cal, per tant, continuar amb la presència policial i actuacions diàries mentre no se suspenguen les llicències d’activitats dels locals.

S’ha millorat la neteja de carrers i la recollida dels residus sòlids, però  queden temes com el “porta a porta” de l’hostaleria que no compleix amb els horaris, i Sergi Campillo té encara una reunió pendent amb el veïnat.

Tampoc hi ha diàleg en la millora de l’APR demanada pel veïnat i implementada amb unes condicions que separen i discriminen a veïnat de primera i de segona. Cal una reunió urgent amb Giuseppe Grezzi per solucionar el problema.

L’espai públic és un punt conflictiu en el dia a dia dels vianants i dels residents a Ciutat Vella perquè es veu violat el seu dret d’ús i gaudi per part de l’abús de l’hostaleria. El repartiment actual no és equitatiu. El descontrol actual sobre l’aforament de les terrasses i el progressiu abús de la superfície inicialment autoritzada que ha fet l’hostaleria fa inservible l’actual ordenança. Cal un calendari d’inspeccions de l’ocupació del Domini Públic i una nova ordenança.

En els últims anys s’ha notat una total despreocupació de l’administració en crear les condicions adequades per al creixement poblacional de Ciutat Vella. Cal activar la construcció als solars existents durant dècades i construir habitatges residencials.

En els últims anys s’ha experimentat un creixement irregular de l’activitat d’allotjaments turístics il·legals. Cal, per tant, una campanya activa d’inspecció dels HUTs il·legals i un pla d’intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) municipal.

És necessària la paralització del canvi d’ús del sòl urbà de residencial a terciari en els projectes en marxa del districte, amb una revisió de les peticions d’hotels i apartaments turístics perquè s’ajusten a la normativa vigent del PEP. Cal, per tant, impulsar la rehabilitació dels Palaus dels Exarch i la construcció d’habitatges en els solars de la UE4.


Potser també t'agrada