Reunió amb els representants de la Policia Local i Nacional

 

L’última de les reunions que Amics del Carme ha tingut el passat mes d’octubre va ser la convocada per la Federació d’Associacions de Veïns de València amb la Policia Local i Nacional al “Retén del Carme”. A la cita varen acudir  la presidenta de la Federació i la delegada de Seguretat Ciutadana, representants d’altres associacions veïnals, les caps les dues policies i el regidor Jesús Carbonell amb el seu assessor.

En aquesta reunió vàrem fer palesos els problemes creixents pels assentaments del carrer Ripalda – Jardines, el jardí de Comte Parcent, el Solar de Roger de Flor amb Torn de l’hospital… Vàrem demanar que busquen solucions per a donar dignitat a les persones sense sostre que habiten en aquestes zones (urinaris, habitatges alternatius…) i també que es prenguen mesures per a millorar la convivència amb el veïnat. Els carrers i les places s’estan utilitzant com a urinaris públics el que causa problemes d’insalubritat i que el veïnat no puga ni obrir les finestres de casa a causa de les olors.

També vàrem demanar el control efectiu de les terrasses a punts com ara a la plaça del Tossal, del Negret, Lope de Vega, el carrer Sant Ramon amb Mossen Sorell, plaça del Mercat, carrer de Dalt, Cavallers, Miquelet, Llibrers, entre d’altres. Vàrem fer notar a la policia que no es tracta d’una cadira que surta de les línies que estan pintades al sol, tant de bo fora això només. L’ocupació que es fa de l’espai públic per part de l’hostaleria és un abús que impedeix el trànsit normal per les voreres, no respecta el descans del veïnat i ni tan sols respecten les ordenances municipals.

Per acabar, vàrem exposar a la policia de la preocupant situació de la Zona 0 de Velluters per l’augment de dones en situació de prostitució al carrer en totes les franges horàries, puters que consumeixen prostitució i ocupen els carrers que tornen bruts i insalubres, així com un creixement exponencial de tràfic i consum de drogues, etc.


Potser també t'agrada