Qué pensa fer urbanisme amb els 44.000 m2 de solars que hi ha a Ciutat Vella?

El barri de al Mercat ja compta amb més places hoteleres que veïns, i el Carme porta el mateix camí.

Estem veient com el PEP (Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella) per si sol no frena la dinàmica hotelera, és més, la invisibilitza. El PEP, darrere l’aparença de protegir el caràcter residencial, en realitat deixa no poques portes obertes al fet que apartaments turístics i hotels segueixen sent l’únic que creix a Ciutat Vella.

Ciutat Vella necessita veïns o es convertirà irremeiablement en un centre comercial decorat amb les ruïnes del que un dia va ser si és que l’Ajuntament no fa alguna cosa més a banda d’arreglar places.

Molts racons dels barris històrics segueixen sent un erm de ruïnes i abandó. D’això donen compte un centenar llarg de solars i cases en estat ruïnós i 16 unitats d’actuació urbanística en un llimb administratiu, en total 44.134 m2 (l’equivalent a 4 camps de futbol) que ben bé podrien allotjar prop de 1.800 nous veïns.

Amics del Carme hem elaborat una llista de propostes per mobilitzar els solars, perquè aquests no s’eternitzen, perquè hi haja una política activa d’habitatge assequible a Ciutat Vella.

Aquests dies hem començat una ronda informativa entre els regidors de l’Ajuntament per donar-los a conèixer les nostres propostes i recavar la seva opinió i demanar el seu suport.

Estes són les nostres propostes

– PLA SOLAR 2021 –
PROPOSTES AViC AMICS DEL CARME

 • Creació d’una oficina pública d’informació, gestió urbanística i habitatge de Ciutat Vella
 • Inclusió en el RMSER dels solars que porten més de dos anys sense sol·licitar llicència d’obres
 • Promoure alternatives per als solars que no puguen edificar
 • Creació de l’eRMSER. Portal web del registre de solars
  • Consulta d’informació administrativa: cronologia d’actuacions realitzades i protocol d’actuació (expropiació, venda forçosa, etc.)
  • Consulta d’informació tècnica: Usos admesos i compatibilitat urbanística. Volumetria. Informe IEE (si escau)
 • Programa d’adjudicació de sòl de Ciutat Vella per a la construcció d’habitatge de lloguer amb preu limitat.
 • Facilitar les cates arqueològiques
 • Fiscalitat:
  • Gravar habitatges buits
  • Gravar solars i requerir manteniment periòdic en bon estat.
  • Taxes reduïdes en llicències i gravàmens
 • Auditoria de la gestió administrativa en els tràmits de la concessió de llicència i en la pròpia Àrea d’Urbanisme per innovar procediments i estructures (actualment 7.000 expedients en cua)
 • Compliment de el PLA d’HABITATGE 2018 – 2021 a Ciutat Vella

   · | ·  Mesures urgents protecció habitatge

 • Prohibir el canvi d’ús de residencial a terciari hoteler a Ciutat Vella (tant si són edificis com solars, problema PEP).
 • Prohibir el canvi d’ús de residencial a terciari hoteler

Són necessàries mesures urgents per mobilitzar els buits que fan inhabitables nombrosos racons en els barris de Velluters, Mercat, El Carme, la Seu o Xerea.

Ho tornem a dir: la mera aprovació del PEP, per si sola, no va a activar l’activitat urbanística, calen polítiques específiques

Related Images:


Potser també t'agrada