Pressuposts participatius a Ciutat Vella: Cinc projectes per a sis barris

La publicació dels resultats dels pressuposts participatius ens dona informació sobre les inquietuds de la ciutadania dels nostres barris.

És cert que moltes de les propostes inicials no van passar la primera fase de suports del veïnat.

El projecte més votat en el districte, però  amb menor suport de València, ha sigut el primer de Ciutat Vella: unir els jardins de la Glorieta i el Alfons el Magnànim. Ha obtingut 276 vots, front als 1017 del projecte més votat de Patraix.

Proposta:  

QUE LOS JARDINES DE LA GLORIETA Y ALFONSO EL MAGNÁNIMO DEJEN DE SER UNA ROTONDA

Observacions: La actuación viable sería la redacción de un anteproyecto de peatonalización de la zona. Se propone peatonalizar la Calle Alfonso el Magnánimo en su lateral oeste y unir los dos jardines peatonalizando el tramo que los separa. 7000€

PUNTOS DE ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS FELINAS

Observacions: No s’especifica res al web. Ni com, ni on, ni quants, etc. 3000€

PEATONALIZAR EL ENTORNO DE LAS TORRES DE SERRANOS

Observacions: La actuación viable es la redacción de un anteproyecto de peatonalización de la zona. 60.000€

INSTALACIÓN DE SENSORES EN LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CARGA Y DESCARGA

Observacions: No se n’han fet. Es diu que hi haurà un en cada plaça reservada de càrrega al districte. No diu quantes. 10.000€

BULEVAR QUE CONECTE MUSEOS MUVIM E IVAM

Observacions: La actuación viable sería la redacción de un proyecto de conexión peatonal de los museos. 75.536 €

Altres punts remarcables:

  • La proposta formulada per a Velluters a través del grup de treball d’urbanisme, que va passar directament a votació, no ha sigut escollida.
  • D’allò proposat, tres són redacció de projecte i dos executables (sensors i gats).
  • Caldria dinamitzar més propostes cap al grup d’urbanisme?
  • Caldria captar més propostes de la ciutadania?

Related Images:


Potser també t'agrada