El Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella és el #TimoPEP

Durant el procés participatiu del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, particulars, col.lectius i associacions de veïns donàrem la veu d’alarma per la situació d’emergència vital que patia la població de Ciutat Vella degut a la proliferació d’establiments hotelers, la desaparició del comerç de proximitat i l’ocupació de l’espai públic. En resum: la turistificació.

Les noves modificacions que proposa l’Ajuntament són un pas de rosca que busca, si més no, augmentar la terciarització de Ciutat Vella i despullar-la de la seua residencialitat com a ús prioritari:

  • No restringeix de forma adequada l’ànsia depravadora del sector hoteler.
  • Permet la implantació de comerç no tradicional, franquícies i restaurants en la pràctica totalitat de Ciutat Vella.
  • Desclassifica edificis dotacionals, canviant-los a ús estrictament privat per permetre la implantació d’hotels.
  • Desprotegeix una gran quantitat d’edificis amb valor patrimonial perquè puga atraure benefici lucratiu només la indústria turística.
  • Promou un tipus d’economia insostenible per al centre històric.
  • Allarga l’agonia de Ciutat Vella en 20 anys.

 Hem assistit perplexos a reunions on es despreciaven els nostres arguments: demanàvem respecte al patrimoni, el manteniment de la convivència i la residencialitat. Per contra, hem apreciat que en la opinió pública calava el missatge pseudo-proteccionista de l’Ajuntament. Denunciem que és un missatge falaç.

Deixen la porta oberta a 70 llicències que estan tramitant-se. La moratòria aprovada no té cap efecte sobre elles. De fet, s’han aprovat algunes llicències d’apartaments turístics i d’hotels des de l’inici de la redacció del PEP.

És una excusa que per a rehabilitar un edifici senyorial, patrimoni cultural de tots els valencians, s’haja de convertir en un hotel, annexionant, a més a més, tot un edifici residencial contigu. Però aquesta versió permet, fins i tot, annexionar tres edificis residencials amb l’argument de recuperar un forn.

També es pretén furtar del gaudi general un convent, patrimoni cultural catalogat, amb el seu hort-jardí, per transformar-lo en un hotel.

En contra de la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià, la regidoria d’Urbanisme es ratifica en la voluntat de destruir del patrimoni cultural dels valencians, destrossant de forma irreparable la trama històrica de barris com el Mercat i Velluters, catalogada de BIC. Desapareixen del paisatge urbà tradicional i històric carrerons com el de sant Antoni, el de la Boatella i el dels Valeriola.

L’ampliació del subàmbit de comerç tradicional és ridícula, ja que allò ampliat està completament colonitzat per les activitats que qualifiquen de no aptes per a la zona.

La redacció d’aquesta versió és una traïció a la proposta principal del PEP, que proposava defensar la residencialitat, protegir el patrimoni històric i mantenir la imatge i l’activitat comercial tradicional.

Així mateix, el regidor d’urbanisme traïciona la confiança, amb engany, que en ell vàrem dipositar les valencianes. És un Pla Especial que insulta el treball voluntari i desinteressat que tantes i tants residents de Ciutat Vella vàrem prestar.

Fins i tot, és un insult i un menyspreu al treball dels tècnics del seu departament que van fer l’estudi de Qualitat Urbana que hauria de marcar les directrius de les decissions a prendre: en ell es mostra “l’excesiva terciarització de l’àmbit” de Ciutat Vella, “circumstància excepcional en la ciutat, que unit a la presència sobrepassant els límits admissibles d’habitatges buits, descriuen un barri amenaçat per l’especialització d’usos aliens als residencials”. Barri amenaçat. Paraules dels tècnics de l’ajuntament a les quals no es fan cas.

Pel que fa als apartaments turístics, volem evidienciar l’aval que dóna l’ajuntament a l’economia submergida, permetent que una casa es comercialitze durant 60 dies, com si fóra un hotel, sense pagar impostos i declarar eixa activitat econòmica.

L’alcalde Joan Ribó va manifestar la preocupació sobre la gentrificació que patien alguns barris, però sembla que tanca els ulls davant el perill que suposa aprovar aquest PEP en els termes en què actualment se’ns presenta.

Related Images:


Potser també t'agrada