Passeig per Ciutat Vella amb Carlos Mundina

El regidor de la ZAS i Regidor Delegat de Neteja i Recollida de Residus visita els nostres barris

El passat dimarts 21 de novembre realitzàrem una passejada pels nostres barris amb Carlos Mundina i acompanyats en certs moments per alguns dels veïns que volgueren explicar en primera persona els greus problemes que tenen amb la netetja o el soroll.

La visita va començar a la zona de Ripalda i Jardins on després d’escoltar, fotografiar i veure en primera persona la situació de la part posterior del Refugi, els baixos dels edificis i la porta del CAI (Centro de Apoyo al Inmigrante) el regidor es va comprometre a fer el aigualeig més acurat i amb una major assiduïtat. També vàrem parlar d’altres actuacions que ajudarien a la millora del punt com el tancament de la part darrera del Refugi (tanca o paret), la reubicació dels contenidors o canvi de model d’arreplegada del fem, la col·locació de banys portàtils amb la necessària neteja, donar una eixida diferent a les persones que pernocten i viuen en els jardinets…

A continuació passàrem pel cantó de Mossen Sorell i el carrer de Sant Miquel, on hi ha una actuació anterior tramitada per ell, anys abans, amb el parc infantil. En aquest cas li demanàrem la neteja i condicionament de la zona amb reubicació de contenidors i col·locació de mobiliari que millore l’espai i done continuïtat al parc infantil: bancs, plantes i algun tipus d’estructura permanent. En aquest punt el regidor no va donar una solució definitiva, per la quantitat de circumstàncies a estudiar (camions de la neteja, altres implicats per la reurbanització…) però va tornar a fer moltes fotos i anotacions per estudiar la possible solució amb els tècnics i es va comprometre a la retirada dels objectes inútils de la zona i la seua millora.

Quasi en aquest punt, però desplaçant-nos cap al Tossal passàrem pel pàrquing del mercat de Mossèn Sorell on, amb la imatge de tres cotxes de policia aparcats damunt la vorera de la porta posterior de la Comissaria i un altre al carrer de vianants de la Baixada de Sant Miquel, li vam suggerir la possibilitat de compatibilitzar l’espai que els del mercat ja no usen amb les places que necessita la Policia Local.

Com era dimarts a les 18:30 h, l’arribada a la plaça del Tossal no va ser molt sorollosa però sí molt clara per fer la denúncia d’ocupació irregular de l’espai públic. La primera terrassa que transitàrem estava muntada amb el local tancat, fet que va sorprendre molt el regidor i que va evidenciar amb la foto i l’avís al regidor corresponent. També va poder comprovar de primera mà com no es respecta cap de les marques d’ocupació de terrasses a tota la plaça i carrers adjacents.

Després baixàrem a la plaça de Sant Nicolau. Allí li férem veure la necessitat de substituir els contenidors permanents pel sistema de contenidors de Plataforma Mòbil, que tan bona acceptació ha tingut entre el veïnat de Ciutat Vella en els 15 punts on està implementat i que abasten part dels barris del Carme, la Seu i Xerea. Per la mateixa raó de manteniment d’un entorn d’alt valor patrimonial, li férem veure la necessitat de canviar també els contenidors del Portal de Valldigna. En els dos punts va comprometre’s a fer realitat la nostra demanda, encara que no fora immediatament.

En condicions similars a la plaça del Tossal, arribàrem a la plaça del Negret i, de la mateixa manera que a la primera, es va comprometre a col·locar un sonòmetre i la convocatòria urgent de la taula de la ZAS per fer propostes de millora de la situació així com la creació de “mediadors” pel manteniment del silenci.

Continuàrem el passeig pels carrers de Numància i Sabateria dels Xiquets fent notar al regidor el poc ús del model “Porta a Porta” de recollida de residus que fa l’hostaleria i comerç. La prova és la grandíssima ocupació de l’espai públic per tantes illes de contenidors que no fan servir els veïns, ja que en aquesta zona en són molt pocs, però que sí han de suportar molèsties (olors, sorolls, dificultat de pas…), reiterant la necessitat de canviar de model i la necessitat de millorar la neteja i arreplegada de residus en certs punts com també al carrer dels Drets.

Passàrem també pel carrer dels Manyans i l’avinguda de Maria Cristina. Dos exemples de la saturació d’ocupació de l’espai públic per taules i cadires i la poca practicitat dels contenidors soterrats. Així ho havíem vist metres abans en el carrer de sant Miquel. Eixe sistema no és el més efectiu ni el més econòmic. Només soluciona que els contenidors no es veuen… però estan igualment 24 h al dia 365 dies a l’any en el carrer. La inversió és caríssima, la construcció provoca problemes en el patrimoni arqueològic, la instal·lació i el manteniment dels mecanismes tenen preus elevadíssims, provoquen un soroll ensordidor quan es buiden, necessiten reparacions contínues i, mentre es repara, cal ubicar a prop contenidors permanents que ocupen més espai i causen més molèsties.
Açò demostra que el sistema de porta a porta per a negocis i les plataformes mòbils per al veïnat són la solució més ecològica, neta, responsable i respectuosa amb l’entorn patrimonial per a la recollida de residus urbans.

Per acabar el recorregut passejàrem per la ZONA0 de Velluters, per demanar més aigualeig i amb productes desinfectants pel tipus de brutícia, la reubicació de contenidors allunyant-los dels solars pels problemes que causen, l’assiduïtat més gran en la neteja dels solars abandonats, etc. Finalitzàrem la visita al jardí de Joan de Vila-rasa demanant que a la nova urbanització del parc i la rehabilitació del pàrquing no es col·loquen contenidors soterrats i facilitar l’aparcament als residents amb preus veritablement més econòmics.

Related Images:


Potser també t'agrada