Miguel Hache porta la denúncia social a Na Jordana amb una casa de nines