Ciutat Vella i Viva urge a la paralización de la ZAS