Les propostes d’Amics del Carme per una Ciutat Vella oberta i saludable comencen a caminar

En primer lloc hem d’agrair a tots les persones que van assistir, socis, veïns, regidors convidats, presidenta de la Federació d’AAVV de València, coordinadora de el Consell de Salut i a la Secretària autonòmica de Salut i veïna de l’Carme, que es van desplaçar fins al parterre el dimarts 30 de juny per participar a la presentació de les propostes d’Amics de l’Carme per aconseguir un centre històric saludable per a tots, veïns i visitants.

En aquesta trobada, Giuseppe Grezzi, President de la Junta de Districte, va anunciar que el proper 14 de juliol es reprenen les sessions de la Junta de Districte, l’oportunitat que estàvem esperant perquè les nostres propostes comencen a caminar!

Aquestes són les propostes que van a centrar la nostra activitat en els propers mesos i esperem poder debatre la seva aplicació en la Junta de Districte de Ciutat Vella:

 • Donar prioritat al vianant en el sistema de mobilitat
  • Dur a terme un control efectiu del trànsit rodat i activar el funcionament les càmeres d’identificació de vehicles autoritzats.
  • Garantir la fluïdesa del trànsit simplificant els itineraris d’entrada i eixida de vehicles.
  • Controlar el trànsit de patinets i bicicletes als carrers per a vianants.
  • Assegurar el compliment dels horaris de descàrrega i recollida de mercaderies habilitant espais específics i accessibles.
  • Crear zones d’aparcament exclusives de residents.
 • Garantir un ample de pas no inferior al 3 m en tots els carrers de manera que les persones puguen desplaçar-se per elles segures i sense obstacles.
  • Crear itineraris segurs per als desplaçaments a peu habituals: col·legis, mercats, parades d’autobusos, etc.
  • Deixar sempre lliure d’obstacles almenys el 50% de l’espai de pas per als vianants i en entorns monumentals ocupar com a màxim el 20% de l’espai disponible.
  • Monitoritzar els fluxos d’accés de persones a Ciutat Vella si es creen concentracions excessives de persones que impliquen riscos per a la salut.
 • Millorar la qualitat dels jardins del barri en tant factor íntimament lligat a la salut.
  • Mantindre nets i accessibles els jardins i places, preservant-los com a espais de trobada i de joc, evitant les tanques i closos que impedeixen el seu ús com a llocs d’esplai.
 • Realitzar la neteja i la recollida de residus amb mitjans adequats i adaptats a Ciutat Vella
  • Regs regulars dels carrers, especialment dels punts que suporten una major càrrega de brutícia.
  • Distribució dels contenidors en illes i habilitació de rancons de solars de difícil edificació per a la seua ubicació.
  • Col·locació d’urinaris públics en aquests mateixos enclavaments.
  • Evitar la neteja i retirada de residus en horari nocturn, especialment si es realitza amb vehicles sorollosos o obsolets.
 • Controlar de manera sistemàtica la contaminació ambiental
  • Realitzar una avaluació i inspecció periòdica per a la reducció dels nivells d’emissió sonora, de fums i males olors provinents del clavegueram.
 • Clausurar l’activitat dels apartaments turístics il·legals en edificis residencials
  • Habilitar el registre municipal d’acreditacions de compatibilitat urbanística concedides a apartaments turístics i clausurar aquells que funcionen de forma encoberta en edificis residencials.
 • Construir habitatges en els solars de titularitat pública i impulsar la rehabilitació d’edificis en ruïnes
  • Prioritzar la construcció d’habitatge públic en règim de lloguer i activar les nombroses obres paralitzades.
 • Millorar l’atenció sociosanitària i a les situacions de marginalitat
  • Facilitar mitjans als centres de salut per a activitats de promoció de la salut entre els veïns i els comerços mitjançant l’organització de tallers, cartells i fulls informatius potenciant el seu paper com a centres d’informació i formació en salut pública.
  • Destinar mes recursos a previndre, evitar o pal·liar els focus de marginació social.
 • Augmentar la vigilància i les labors d’inspecció i mediació en el compliment de les ordenances municipals
  • Millorar el nivell de compliment de les ordenances, especialment en l’espai públic, mitjançant campanyes específiques de sensibilització i sanció dels incompliments reiterats.
 • Assegurar la transparència i la corresponsabilitat de la Junta de Districte en el compliment de les mesures sobre salut i per a garantir el consens entre els diferents interessos en conflicte
  • La Junta de Districte és l’Ajuntament a Ciutat Vella i ha de ser el punt de trobada en el qual debatre i acordar solucions sobre els diferents interessos en conflicte. L’Ajuntament ha de presidir i facilitar l’entesa entre els sectors econòmics que operen en cada barri i els residents.
  • Impulsar des de la Junta de Districte, amb el consens de totes, un pla per a la reactivació econòmica del barri que compatibilitze el seu caràcter obert amb la salut i seguretat de totes.
1 Comentari
 • Amics del Carme
  says:

  Finalment es va celebrar el ple de l’consell i vam tenir l’oportunitat de debatre les nostres quatre propostes:
  1. L’entrada en vigor de el decret de nova normalitat ha deixat sense efecte l’acord provisional d’ampliació de terrasses en les fases de desescalada, proposem instar a la regidora delegada d’Espai Públic Lucia Beamud a iniciar un període de consultes per a subscriure un nou acord sobre l’ús de l’espai públic a Ciutat Vella.
  2. Donada la recent aprovació de PEP de Ciutat Vella, es proposa que el Consell acorde convidar a la responsable d’urbanisme a explicar en el grup de treball en una sessió oberta a veïns el pla de desplegament de l’PEP, pla d’actuacions en habitatge previstes per al 2020 i situació de l’registre de solars.
  3. Donada la imminent entrada en funcionament de les càmeres de control de trànsit, es proposa que el ple de Consell inste a l’Àrea de Mobilitat Urbana a fer publics els criteris definitius de funcionament i active una campanya d’informació a l’respecte i fixe una data límit per a la seva activació.
  4. Convidar Isabel Lozano a explicar les actuacions de l’ajuntament en els focus de marginalitat existents a Ciutat Vella …


Potser també t'agrada