Les llicències per a hotels: CARTA BLANCA i amb martingales

L’ajuntament s’està cobrint de glòria en els seus comunicats de premsa quan repeteix una vegada i una altra que defensa la residencialitat del Centre Històric.

L’alcaldessa María José Catalá no sembla que es preocupe per la disminució de l’oferta d’habitatges residencials al centre. És més, promou la turistificació de manera desmesurada.

L’Ajuntament permet obres en edificis patrimonials que les normes urbanístiques i de planejament exposen de forma explícita i clara que no es poden permetre. És a dir, que estan prohibides.

Ja vam avançar al maig del 2023 que l’ajuntament havia concedit una llicència d’obra per a un hotel al mig del nostre barri del Carme: a Casa Vella. I ho havia concedit contravenint la normativa urbanística del planejament vigent: el PEP EBIC-06-07.

Fa mesos que denunciem la tramitació de llicències per a hotels… més bé MEGAHOTELS, que destrueixen el teixit residencial dels nostres barris. A Casa Vella, el monument declarat BRL es mereix ser restaurat i activat, però el problema és que s’annexiona tota una finca de pisos, d’ús residencial plurifamiliar, que redueix l’oferta d’habitatges per al veïnat. Una maçada per a la millora de la vida de barri al Carme.

El segon exemple és el conjunt de solars als carrers Belluga, Boatella, Exarch, Valeriola i Carda, conegut com a Unitat d’Execució número 4 (UE4). Aquesta unitat dexecució es va activar i finalment es va aprovar per a la construcció de 50 habitatges residencials plurifamiliars. De fet, es va vendre al promotor SÒL PÚBLIC i ara l’Ajuntament de València vol que es converteixi en hotel.

En aquest cas, com al de Casa Vella, també es fa servir la rehabilitació d’un monument BRL com a excusa per forçar el canvi d’ús dels nous edificis a construir als solars. Aquestes són les actuacions que diu l’ajuntament que defensen la residencialitat de Ciutat Vella? Ni en somnis!

A l’acord que va prendre l’Ajuntament de València per concedir la llicència de Casa Vella es llegia de forma explícita la il·legalitat del document: “El proyecto básico presentado el 30/5/2017 para la solicitud de licencia prevé la conexión de los dos edificios. A este respecto debe tenerse en cuenta el art. 3.8 del PEP EBIC08 NO permite la agregación funcional de los edificios incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano”.

Però més endavant: “la compatibilidad urbanística se condicionó a que se informara favorablemente por la Comisión Municipal de Patrimonio, dictándose por ésta informe favorable con fecha 14/09/2017, permitiéndose por tanto la conexión de los dos edificios según plantea el proyecto”.

En resum: el planejament prohibeix connectar un BRL amb edificis annexos, però si la Comissió de Patrimoni dicta informe favorable, se’n permet.

Necessitem saber de quina manera un tècnic o un òrgan oficial de l’Ajuntament de València pot arribar a interpretar les normes urbanístiques en un sentit completament oposat a la lectura base de les mateixes i infringir-les.

A la nostra reunió amb Juan Giner, el regidor d’Urbanisme i Activitats, ho vam fer veure: ja ha passat a Casa Vella, però no es pot permetre que es vulneren les Normes Urbanístiques que s’inspiren en la protecció dels valors patrimonials dels monuments declarats Bé de Rellevància Local, fins i tot arribant a astúcies i enganys lingüístics com utilitzar expressions diferents però equivalents per referir-se a una “connexió interna” i no utilitzar “agregació funcional” que apareix en les Normes Urbanístiques.

Després de converses amb els seus assessors Carlos Andrés López i Enrique Martí, la conclusió a què arribem és que estan treballant perquè la Comissió Municipal de Patrimoni emeta un informe que “legalitze” la intervenció… però és clar que serà sempre usant tretes lingüístiques o parafrasejant les paraules tècniques per no dir el que realment s’està fent: afegir funcionalment un edifici catalogat com a BRL.

Així que, senyors i senyores regidors de l’Ajuntament de València, posin a treballar els tècnics al seu servei perquè la creació literària dels informes tingui un nivell acceptable de poesia o figures lingüístiques i així poder autoritzar intervencions que destrueixen el patrimoni històric dels valencians i el teixit residencial del Centre Històric.

Related Images:


Potser també t'agrada