L’assemblea d’Amics del Carme aprova per unanimitat tornar als tribunals la ZAS del Carmen

Se’ns acaba la paciència amb l’Ajuntament!

Per 56 vots a favor i cap en contra, l’assemblea de veïns i socis d’Amics del Carme va donar suport ahir a la nit a la proposta d’exigir davant els tribunals el compliment de la declaració de barri del Carmen com zona acústicament saturada.

El motiu no és altre que el notable augment dels problemes de soroll, brutícia, vandalisme i inseguretat, i el constatar la manifesta inactivitat de l’ajuntament per fer-los front.

Veïns i veïnes expressaven ahir el seu tremend disgust al comprovar que amb la gastada excusa de la manca de recursos l’ajuntament es desentén dels problemes del barri. Una crònica manca de recursos que no l’eximeix d’explicar, amb dades, el que està passant i el que sí s’està fent o deixant de fer; sense dades serà impossible conciliar els interessos de veïns, d’hostalers i els dels ciutadans que lliurement volen passar l’estona al carrer en un banc o en una terrassa.

A prop de 8.500 veïns del Carmen i dels barris limítrofs pateixen diàriament les conseqüències de l’ocupació abusiva d’espai públic, de la saturació de carrers i places per les terrasses que no permeten caminar per les voreres i els nombrosos problemes de convivència que generen les desenes d’apartaments turístics il·legals.

Els veïns i veïnes van acordar continuar amb la col·locació de pancartes als balcons, la col·locació de punts informatius en els mercats i recollir fons per finançar la demanda contra l’ajuntament, en aquesta ocasió seria ja la tercera demanda, després de la ja plantejada contra l’obertura de el local Convent Carme i la que també està en curs contra la forma que es va dur a terme l’ampliació de terrasses al maig passat.

La ZAS no es compleix de manera intencionada: Els veïns denuncien abandó

Al gener de 2019 es va aprovar de forma definitiva la declaració de barri del Carmen com zona acústicament saturada, declaració que de forma provisional es venia aplicant des de 2009 per resolució judicial.

Un conjunt de mesures dirigides fonamentalment a limitar i reduir l’impacte de l’activitat hostalera en l’entorn i a reforçar la vigilància nocturna amb la intenció de recuperar uns estàndards bàsics d’habitabilitat tant al carrer com en el propi domicili.

Entre altres mesures en aquesta declaració es contempla:

 • Prohibició de nous locals (vigent des de 2009) i prohibició de noves terrasses, supervisió i caducitat de llicències i inspecció de l’activitat de tots els locals.
 • Elaboració d’un cens d’apartaments turístics.
 • Major presència policial en horari nocturn
 • Creació d’una Comissió de seguiment

A proposta de l’Associació de Veïnal Amics del Carme, el passat 4 d’octubre es va reunir aquesta Taula de seguiment de la ZAS del Carme.

El motiu, el notable augment d’incidents greus, de molèsties per soroll, d’incompliments d’horaris de tancament i de saturació de terrasses en via pública. Incidents que han anat en creixent a mesura que ha anat avançant la desescalada de les restriccions COVID i agreujats per una quasi total absència de Policia Local i per un incompliment bastant generalitzat de les normes ZAS com vam poder comprovar en aquesta taula de seguiment.

En primer lloc vam comprovar que els mesuraments sonomètrics que es realitzen no reflecteixen la gravetat del soroll ambient i haurien de col·locar nous sonòmetres, ja que ara només hi ha 5 en funcionament i inicialment van ser 12.

Però per què diem que no s’està complint la ZAS:

 1. No existeix o no s’ha facilitat el llistat o inventari administratiu dels locals afectats per les restriccions. Disposar de la llista de les llicències registrades és un document de treball fonamental que s’oculta.

  Les activitats reflectides en l’aprovació de 2009 no coincideixen amb les de 2019, ni en nombre ni en tipus de llicència. I se suposa que en tot aquest període ha estat vigent una moratòria de noves llicències.

  Hem comprovat l’existència de locals en actiu que no figuren en cap d’aquestes relacions o que tenen una activitat diferent a la ressenyada.

  Sí se’ns ha facilitat un llistat de terrasses, el que ens ha permès comprovar que a l’almenys un 10% de les existents no figuren en aquesta relació (o no tenen llicència, o el llistat és incomplet) i un percentatge encara més gran ocupa més espai de l’autoritzat.
 1. No tenim constància que s’haja efectuat cap revisió de llicències, ni que s’haja aplicat mesura cautelar en cap cas, però, sí que hem denunciat reiteradament locals que funcionen sense llicència o amb una activitat diferent a la concedida sense que s’hagen adoptat mesures al respecte excepte el d’eternitzar procediments mentre les activitats continuen.
 2. No tenim constància que l’Ajuntament haja impulsat d’ofici cap caducitat de llicència, però sí constatem que caducitats sol·licitades per Amics del Carme no es tramiten o bé s’eternitza el seu tràmit durant anys de forma inexplicable
 3. No s’ha efectuat cap cens d’apartaments turístics com exigeix ​​la declaració, però, es permeten “la ironia” de remetre a la Comissió un document amb un enllaç a el registre de la Generalitat. El que expressa una indubtable voluntat d’incomplir la declaració ZAS
 4. Constatem casos concrets d’incompliments d’horaris de tancament o de recollida de terrasses, fets denunciats per veïns concrets i amb actes de policia que els confirmen, així com locals que ocupen el domini públic sense autorització administrativa.

  No ens consta que l’Ajuntament haja adoptat cap mesura correctora.

  Ens informen de procediments sancionares en tràmit, però cap resolució en ferm.

  Igualment és habitual la formació de grups de persones en els horaris de tancament que segueixen bevent al carrer o a la porta del local sense que hi haja un major control policial, ni que es requerisca al local el evitar-ho.
 1. Les xarangues i músics amb i sense equips sonors són habituals en l’àmbit de la ZAS, tenim constància de denúncies de residents, però cap que s’haja procedit a sancionar o a identificar els causants d’aquestes molèsties.
 2. No ens consta que s’hagen activat mesures de conscienciació i sensibilització social tal com vam sol·licitar hostalers i veïns en reiterades ocasions.
 3. No ens consta que s’estiga vigilant el compliment el pas de vehicles de no residents en horari nocturn.

Per contra, si hem observat actuacions tendents a afavorir l’ocupació abusiva de l’espai públic, arrencant bancs de pedra per ampliar terrasses, desatenció de les sol·licituds d’informació sobre activitats i llicències i inactivitat davant denúncies concretes d’abusos comesos per alguns locals (tant hotelers com hostalers)

En suma, podem afirmar que l’Ajuntament no està complint, en absolut, amb les mesures aprovades per limitar el soroll ambient especialment en horari nocturn.


Potser també t'agrada