L’APR Nord a Ciutat Vella, una modificació que perjudica el resident


València segons Jesús Carbonell/PP a novembre de 2023

El passat 27 de novembre el regidor Jesús Carbonell va convocar la Mesa de Mobilitat de Ciutat Vella per explicar els canvis que aplicaran en relació amb l’Àrea de Prioritat Residencial.

Uns canvis en què no s’han atés les peticions veïnals, en concret les que li havíem traslladat des d’Amics del Carme, que durant mesos ha estat fent un treball de consulta al veïnat i de recollida d’informació tant de residents com de dades municipals que ens ha servit per a fer les propostes de millora de l’APR.

Des de l’Associació li vàrem entregar un document amb 4 propostes amb la condició que les càmeres continuen funcionant. Totes les propostes han estat rebutjades de pla, sense possibilitat de debat. Per tant, el funcionament de les càmeres queda totalment desvirtuat.

Les peticions del veïnat anaven pel camí de no saturar el centre històric de més vehicles, soroll i contaminació.

La petició veïnal fonamental era no incrementar el percentatge d’autoritzacions a no residents, i la política actual de l’ajuntament va en la direcció contrària: augmentar de manera desmesurada els permisos permanents i temporals de vehicles no-residents. En aquest cas, no només no s’han reduït els permisos, sinó que s’han augmentat.

Respecte al repartiment de mercaderies, continua descontrolat, ja que els repartidors entren a qualsevol hora del dia i, gairebé, de la nit. No es va parlar del repartiment d’última milla, que seria una solució a aquest problema.

Tampoc se sap res de totes les propostes que es varen fer a la Mesa ni de quin recorregut tindran.

Els problemes que va adduir el xicotet comerç o les comissions falleres en referència a l’APR, no són exclusius d’aquesta àrea de prioritat residencial, sinó que pensem que són problemes generalitzats de tota Ciutat Vella i de molts altres barris de la ciutat. Són problemes que s’han d’estudiar en conjunt, perquè no s’arreglen canviant de color algunes places d’aparcament o mercadejant amb els passes que es donen als no residents.

S’ha desvirtuat l’esperit de l’APR. Potser hauríem de recordar-li al regidor que APR significa Àrea de Prioritat Residencial, i no Àrea d’Hostilitat al Resident. Amb els canvis que ha proposat, acaba per pervertir el sentit sostenible del model de control d’entrada de vehicles. Suposa obrir la mà de manera desmesurada perquè augmente el trànsit a Ciutat Vella i fer més desagradable la vida quotidiana.

És un impuls més a la gentrificació del centre històric i la pèrdua d’una bona ocasió per a ajudar a mantenir el seu veïnat, les seues falles històriques i el seu comerç de proximitat.

Related Images: