L’Ajuntament inicia, “d’amagat”, el procediment per declarar el cessament de Convent Carme

Amics del Carme denúncia davant la fiscalia, a més de les obres, l’ocupació de jardí i la irregular tramitació dels permisos

El passat 8 de novembre, el Servei d’Activitats, un any i 3 mesos després de la primera denúncia, va comunicar als promotors del restaurant i local d’esdeveniments Convent Carme, ubicat a l’antic convent de les carmelites de Sant Josep, que a la vista dels informes tècnics emesos hauran de cessar l’activitat i restituir la situació jurídica “al moment immediatament anterior” a la presentació de les declaracions responsables. A l’efecte els concedeix als promotors un termini de 10 dies perquè al·leguen el que estimen oportú.

El Servei d’activitats ha amagat aquest document als veïns denunciants i als Amics del Carme, ja que aquesta actuació segueix sense constar en l’expedient, ni ha estat notificada. Els veïns afectats s’han assabentat quan els promotors han realitzat nous escrits demanant la paralització del cessament.

Per Amics del Carme no només els promotors han mentit en documents públics, sinó que han gaudit de la “protecció” d’un procediment ple de vicis i tràmits dilatoris. Aquest és el motiu pel qual Amics ha donat trasllat de la seva denúncia a la fiscalia perquè no és exagerat suposar que hi puga haver espoli patrimonial i prevaricació administrativa.

El Carme, i bona part dels seus barris limítrofs, com Velluters i Mercat, són zona acústicament saturada i hi ha una moratòria absoluta d’obertura de nous locals que l’Ajuntament ignora sistemàticament. Convent Carmen és només un exemple, però podríem citar més casos de locals funcionant sense llicència, o de noves terrasses amb llicències més que dubtoses en carrers de vianants.

L’Ajuntament és responsable del “mercadeig” abusiu que patim en l’espai públic de Ciutat Vella, l’Ajuntament és el responsable del fracàs de projectes d’indubtable interès públic al consentir-los en llocs incompatibles i insostenibles socialment.

Ara és més necessària que mai la taula de treball proposada per la Federació d’AA de Veïns de València amb Policia Local i Activitats per resoldre els permanents conflictes que patim amb la mobilitat i la saturació de terrasses, la impunitat amb la qual funcionen els apartaments turístics il·legals i fins al mateix obscurantisme amb què actua el servei d’activitats.

València no pot ser ni hospitalària, ni ciutat d’acollida si no disposa dels mitjans necessaris per a això. No podem seguir invertint en promoció turística sense atendre l’enorme cost social que aquest creixement sostingut i incontrolat està causant en l’habitatge, a l’espai públic, en la vida quotidiana de les seves veïnes i veïns.


Potser també t'agrada