Fem possible entre totes una Ciutat Vella oberta i saludable

Amb la fi del confinament, Amics del Carme obrim un procés de discussió i consulta entre els veïns i veïnes per a afrontar l’anomenada Nova Normalitat a Ciutat Vella amb confiança i seguretat.

Volíem recaptar el seu punt de vista sobre les mesures que proposem per a fer possible entre totes i tots una Ciutat Vella oberta i saludable. I, a partir d’ací, posar-les sobre la taula per a obrir un diàleg amb la resta de parts que conflueixen en el barri: comerciants, hostalers, treballadors, visitants, turistes i, per descomptat, amb el qui més es troba a faltar, l’Ajuntament.

La pandèmia ha ferit l’activitat quotidiana de Ciutat Vella. També ens ha deixat ensenyaments que hem d’aprofitar per a abordar la seua reconstrucció social i econòmica, així com el benestar col·lectiu.

Volem agrair la participació de les 147 persones que ens han fet arribar les seues opinions i suggeriments. Totes elles han contribuït a enriquir i matisar el debat, incloses les no coincidents o obertament contràries als nostres plantejaments. En el barri conflueixen molts usos i interessos, no sols el residencial o el comercial. Es tracta que puguen conviure de manera equilibrada i sostenible. Assegurar que així siga és la funció que competeix a l’Ajuntament: mediar, establir i fer complir les normes.

O es crea una dinàmica de diàleg i de consens, o Ciutat Vella no es podrà alçar.

Us resumim el document final de propostes, al qual hem incorporat les modificacions i els nous suggeriments que ens heu fet arribar.

 1. Donar prioritat al vianant en el sistema de mobilitat
 • Dur a terme un control efectiu del trànsit rodat i activar el funcionament les càmeres d’identificació de vehicles autoritzats.
 • Garantir la fluïdesa del trànsit simplificant els itineraris d’entrada i eixida de vehicles.
 • Controlar el trànsit de patinets i bicicletes als carrers per a vianants.
 • Assegurar el compliment dels horaris de descàrrega i recollida de mercaderies habilitant espais específics i accessibles.
 • Crear zones d’aparcament exclusives de residents.
 1. Garantir un ample de pas no inferior al 3 m en tots els carrers de manera que les persones puguen desplaçar-se per elles segures i sense obstacles.
 • Crear itineraris segurs per als desplaçaments a peu habituals: col·legis, mercats, parades d’autobusos, etc.
 • Deixar sempre lliure d’obstacles almenys el 50% de l’espai de pas per als vianants i en entorns monumentals ocupar com a màxim el 20% de l’espai disponible.
 • Monitoritzar els fluxos d’accés de persones a Ciutat Vella si es creen concentracions excessives de persones que impliquen riscos per a la salut.
 1. Millorar la qualitat dels jardins del barri en tant factor íntimament lligat a la salut.
 • Mantindre nets i accessibles els jardins i places, preservant-los com a espais de trobada i de joc, evitant les tanques i closos que impedeixen el seu ús com a llocs d’esplai.
 1. Realitzar la neteja i la recollida de residus amb mitjans adequats i adaptats a Ciutat Vella
 • Regs regulars dels carrers, especialment dels punts que suporten una major càrrega de brutícia.
 • Distribució dels contenidors en illes i habilitació de rancons de solars de difícil edificació per a la seua ubicació.
 • Col·locació d’urinaris públics en aquests mateixos enclavaments.
 • Evitar la neteja i retirada de residus en horari nocturn, especialment si es realitza amb vehicles sorollosos o obsolets.
 1. Controlar de manera sistemàtica la contaminació ambiental
 • Realitzar una avaluació i inspecció periòdica per a la reducció dels nivells d’emissió sonora, de fums i males olors provinents del clavegueram.
 1. Clausurar l’activitat dels apartaments turístics il·legals en edificis residencials
 • Habilitar el registre municipal d’acreditacions de compatibilitat urbanística concedides a apartaments turístics i clausurar aquells que funcionen de forma encoberta en edificis residencials.
 1. Construir habitatges en els solars de titularitat pública i impulsar la rehabilitació d’edificis en ruïnes
 • Prioritzar la construcció d’habitatge públic en règim de lloguer i activar les nombroses obres paralitzades.
 1. Millorar l’atenció sociosanitària i a les situacions de marginalitat
 • Facilitar mitjans als centres de salut per a activitats de promoció de la salut entre els veïns i els comerços mitjançant l’organització de tallers, cartells i fulls informatius potenciant el seu paper com a centres d’informació i formació en salut pública.
 • Destinar mes recursos a previndre, evitar o pal·liar els focus de marginació social.
 1. Augmentar la vigilància i les labors d’inspecció i mediació en el compliment de les ordenances municipals
 • Millorar el nivell de compliment de les ordenances, especialment en l’espai públic, mitjançant campanyes específiques de sensibilització i sanció dels incompliments reiterats.
 1. Assegurar la transparència i la corresponsabilitat de la Junta de Districte en el compliment de les mesures sobre salut i per a garantir el consens entre els diferents interessos en conflicte
 • La Junta de Districte és l’Ajuntament a Ciutat Vella i ha de ser el punt de trobada en el qual debatre i acordar solucions sobre els diferents interessos en conflicte. L’Ajuntament ha de presidir i facilitar l’entesa entre els sectors econòmics que operen en cada barri i els residents.
 • Impulsar des de la Junta de Districte, amb el consens de totes, un pla per a la reactivació econòmica del barri que compatibilitze el seu caràcter obert amb la salut i seguretat de totes.

Aquest serà el document que presentarem en l’assemblea del dia 30 de juny.

Related Images:


Potser també t'agrada