Reunió amb Juan Giner, regidor d’Urbanisme

 

El passat 19 d’octubre Amics del Carme es va reunir amb el regidor d’Urbanisme Juan Giner i dos dels seus assessors, als quals els representants de l’associació varen exposar el sentiment d’abandonament i oblit que sentim els veïns i les veïnes per part de tots els governs municipals des de fa gairebé 30 anys.

Ciutat Vella és un dels centres històrics més grans de tota Europa i malgrat això, la seua població residencial disminueix any rere any. Els problemes són molts i de diversa complexitat i no només el turisme n’és el causant, encara que és una de principals responsables.

Pel que fa a l’urbanisme, Amics del Carme va fer notar al regidor que cap dels plans que l’Ajuntament ha mamprés per tal de corregir aquesta situació ha tingut èxit, s’anomene PEPRI, PEP o “Pasqual”.

Ciutat Vella s’ha convertit en un centre turístic on s’ha donat prioritat a la construcció d’allotjaments turístics i a l’escàs, per no dir nul, control dels apartaments turístics, tant els il·legals com els legals (i il·legals són tots aquells que no disposen de llicència d’activitats econòmiques i certificat de compatibilitat urbanística, estiguen en el registre d’habitatges turístics de la Generalitat Valenciana o no, ja que això és precisament un registre i  no una autorització per a desenvolupar una activitat comercial). Al regidor i vàrem plantejar la necessitat de controlar els apartaments turístics i que tots els que funcionen, complisquen la normativa legal al respecte (Llei 15/2018 de turisme).

L’anterior equip de govern va atorgar permisos d’obres a empreses els projectes de les quals incompleixen la seua pròpia normativa de planejament urbanístic municipal, és el cas de l’hotel que s’està construint a Casa Vella, on s’està annexant un edifici que en principi estava destinat a habitatge i que ara tindrà també un ús turístic. A Casa Vella s’estan fent obres per annexar els dos edificis obrint la mitjanera, cosa que està absolutament prohibida pel PEP-EBIC. El regidor actual es va excusar en què ja no cap recurs contra aquesta decisió administrativa. És per això que Amics del Carme li va fer notar que a la UE4 “Palaus dels Eixarch”, es dona una situació igual i esperem que estiguen vigilants: pretenen agregar funcionalment un BRL, cosa prohibida expressament pel PEP-EBIC.

D’altra banda, a la reunió també es va parlar de la utiitat del Registre Municipal de Solars i Edificis per a Rehabilitar (RMSER-https://www.valencia.es/rmser/es) per tal d’activar la construcció residencial a Ciutat Vella. Bona part de la degradació del barri és deguda als solars que s’han cronificat i als quals no es dona solució, ni per part municipal ni per part privada. Entre ells, es va destacar les UE10 i 12 de Velluters i UE 22 del Carme o el Solar de l’antic Teatre Princesa.

També es va demanar al regidor d’Urbanisme una revisió del Pla d’Habitatge d’AUMSA 2018-2023, que només ha propiciat la construcció de 7 vivendes en 5 anys.

Finalment, es va demanar al regidor, que es tinga en consideració, quan es pavimenten carrers, que Ciutat Vella és un conjunt històric-artístic i el paviment dels carrers no pot fer-se amb asfalt per tal de cuidar el paisatgisme, cosa que no s’ha respectat als carrers de Santa Teresa i Peu de la Creu.

Esperem que aquests 4 anys de legislatura que varen començar el mes de juny, no siguen 4 anys més perduts per a Ciutat Vella.

Related Images:


Tal vez también te interese