Urbanismo

UE4: AUTORIZAR ES PREVARICAR

Admitir el cambio de uso urbanístico, en la UE4 de Velluters, de residencial a terciario es prevaricar. Así de claro. La UE4, bolsa de solares situada entre las calles Exarch y Carda, se planeó como suelo de uso Residencial Plurifamiliar donde se construirían 42 viviendas y un parquin vinculado a […]

Quo vadis Ciutat Vella? L’ajuntament ven 50 habitatges per fer apartaments turístics

El centre històric de València ha estat transformat de manera contínua en les últimes dècades. Hem passat de l’era de Rita Barberá embellint la ciutat i situant València en el mapa turístic internacional a l’era de Joan Ribó en què s’ha reverdit i s’ha transformat tecnològicament per convertir-la en referent de les tech-cities o smart-cities mundials.