ES DESESTIMEN LES AL·LEGACIONS AL PEP-CIUTAT VELLA I TURISME


La revisió del PEP en el tema de turisme és una mesura necessària però totalment insuficient. De fet, els arguments de la Memòria Informativa del PEP ja dibuixaven en 2018 una situació extremadament crítica de terciarització, perquè s’afirma que hi ha un problema evident de facto de saturació turística a Ciutat Vella amb un impacte clar en l’habitatge residencial.

Tenim barris com el del Mercat, per exemple, on hi ha més places hoteleres que residents. És una situació greu i crítica. La turistificació a Ciutat Vella s’està cronificant i l’Ajuntament no li posa solució. Només recepta aigua amb llima per a una malaltia que necessita una mesura dràstica com la prohibició immediata de més places hoteleres, fins i tot per a les llicències en tràmit. A partir del moment en què es dicte aquest tipus de mesures, ja podem parlar d’un efecte contra aquest turisme desbocat que infecta la vida quotidiana dels residents.

Si l’ajuntament està de veritat del costat de la residencialitat com moltes vegades ha repetit la vicealcaldessa, ha d’actuar de manera contundent contra les activitats nocives que destrueixen els barris.

Pot començar ja amb el megahotel que Julián López ha projectat en el barri del Mercat: uns solars que eren de l’ajuntament i ha venut per un milió d’euros. Anaven destinats a habitatge i s’està tramitant com a hotel i apartaments turístics.

És trist, però també inacceptable, que la vicealcaldessa mentisca davant els micròfons de l’emissora de la SER-València dient que no s’ha venut sòl públic per a ús turístic quan hi ha documents oficials que ho acrediten. Aquest tipus d’expressions, que intenten confondre la ciutadania, poden denigrar la imatge dels càrrecs públics.

Aquesta setmana hem conegut que l’Ajuntament ni tan sols ha estudiat les nostres al·legacions que, en última instància, van dirigides a reduir els efectes negatius del dramàtic procés de terciarització que pateix Ciutat Vella. Encara més, hauria ajudat l’administració a definir conceptes d’ús urbanístic a la varietat de pis turístic i activitat hotelera… però sembla que l’ajuntament prefereix la confusió.

PATRIMONI I LA NORMATIVA EN PLANS ESPECIALS DE PROTECCIÓ

No ens sorprenen les actuacions que l’ajuntament realitza contravenint la pròpia normativa patrimonial municipal o l’autonòmica, la qual cosa denota manca d’estima cap al patrimoni de totes les valencianes i voluntat insuficient en el compliment de la normativa, tant dels tècnics d’urbanisme i patrimoni històric, com dels seus responsables polítics..

Per desgràcia és el mateix ajuntament el que tergiversa la normativa urbanística, aprovant projectes en contra de la normativa urbanística de protecció del patrimoni. Podem posar un exemple: en la normativa del Pla Especial de Protecció d’Entorns BIC es permet l’agregació funcional d’edificis protegits amb els contigus ÚNICAMENT en casos molt concrets que respecten uns certs aspectes patrimonials. Però aquesta possibilitat excepcional està rotundament prohibida per un article que diu: “L’anterior no serà aplicable als edificis inclosos en el nivell de protecció integral i els pertanyents al *lnventario General de Patrimoni Cultural Valencià” com és el cas dels BRL Casa Vella i els palaus dels Exarch.

Bé, perquè els tècnics, en comptes d’anomenar-ho “agregació funcional”, diuen “connexió”, i així autoritzen eixes obres que destrueixen part dels murs mitgera en cada planta de l’edifici BRL perquè segons ells es realitza “a través de buits estrictament per a complir la normativa d’accessibilitat”, i precisament això és el que prohibeix la norma urbanística: que s’accedisca d’un edifici a un altre.

Els tècnics d’aquest ajuntament que han redactat alguns informes urbanístics per a autoritzar hotels i apartaments turístics tergiversen i manipulen la lectura clara i rasa de les normes urbanístiques de protecció del patrimoni: pareix que intenten enganyar la ciutadania. En aquests últims quatre anys hem assistit a unes tramitacions de llicències d’activitat i informes ubanístics poc fiables, de dubtosa legalitat, i les responsables polítiques no han estat a l’altura de les circumstàncies. És inadmissible que aquestes regidores hagen gestionat amb tanta incompetència el patrimoni monumental d’aquesta ciutat. La poca sensibilitat que han demostrat les inhabilita per a aquestes competències.

 


Potser també t'agrada