La Generalitat podria paralitzar el desnonament de l’edifici de Caixers

El vicepresident Martínez Dalmau estudiarà si l’edifici de Caixers, 2 pot ser comprat per la Generalitat Valenciana

Aquest matí representants d’Amics del Carme han mantingut una reunió amb el Vicepresident Segon de la Generalitat Valenciana per mostrar-li la preocupació veïnal en el cas dels inquilins de l’edifici del carrer dels Caixers, número 2.

Des que l’edifici va ser venut, sis de les 10 famílies que vivien allí han hagut d’abandonar les seues cases. Així com els dos comerços que ocupaven els baixos.

Aquest edifici, amb protecció patrimonial, va ser comprat pel fons inversor Good Capital Investment per a realitzar unes obres de remodelació i partició dels habitatges i dedicar-lo a apartaments turístics.

L’ajuntament de València va declarar als mitjans de comunicació que segons la normativa urbanística, aquest edifici mai podria dedicar-se a apartaments turístics, però la realitat és que el grup inversor va presentar el mateix projecte d’obra, dividint cada pis en dos monolocals, per a la petició de llicència d’obra. Ara, queda en mans del departament d’Urbanisme la concessió o no de dita llicència.

La proposta que Amics del Carme volia transmetre al Vicepresident Segon de la Generalitat Valenciana és l’activació del Decret Llei 6/2020 per a l’ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte. Però el fet que l’edifici ja ha sigut venut, no fa viable aquesta opció.

No obstant això, Rubén Martínez Dalmau s’ha oferit per a realitzar les gestions oportunes perquè Good Capital Investment puga optar al concurs de compra d’habitatge de la Conselleria, vist que el pla d’explotació hotelera que tenien previst no es pot dur a bon terme per la normativa del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.


Potser també t'agrada