La Plaça de Bruges, PORTA D’ENTRADA a Ciutat Vella

Amb el títol La Plaça de Bruges, porta d’entrada a Ciutat Vella, en la presentació dels projectes per a la intervenció a la plaça de Bruges, Amics del Carme va llegir el manifest que pel seu interès reproduïm.

Seguim insistint: La interveción prevista a la parcel·la contigua a la plaça de Bruges a més d’alterar la trama medieval, és un pas més en la turistificació de barri i encara som a temps de revisar el planejament


En representació d’Amics del Carme i altres associacions cíviques molt interessades per la preservació del patrimoni històric de tots

MANIFESTEM la nostra preocupació y la de veus qualificades de professors, historiadors, arquitectes i urbanistes[i] en preservar el paisatge urbà del Centre Històric front a les nombroses actuacions practicades per l’Ajuntament i dirigides a destruir-lo, com és ara el cas que ens ocupa, el de l’entorn protegit de l’església de sant Joan del Mercat (que és BIC).

És també ben sabut que 4 institucions consultives[ii] de la Generalitat Valenciana en matèria de Patrimoni Cultural ja s’han manifestat sobre la regeneració urbana que ens ocupa i demanen la seua conservació i respecte.

L’alcalde ja sap què és rebre una sentència judicial que l’obliga a revertir una actuació qualificada com a espoliació (Tabaquera). No volem que això torne a passar ací. Per això advertim, una vegada mes, que el planejament de la UE4, que confronta amb la plaça de Bruges, ha vulnerat de forma reiterada la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià, que diu que no es permetran modificacions d’alineacions en els Conjunts Històrics com és Ciutat Vella.

L’actual ajuntament té ara l’oportunitat de convertir Sant Joan del Mercat i els palaus dels Exarch en els HEROIS que salven la trama històrica de València, i fer, del final de l’avinguda de l’Oest, una de les més dignes PORTES D’ENTRADA a Ciutat Vella.

Què proposem?

D’una banda demanem que l’ample del c/ de la Boatella torne a ser la que tenia abans de l’actuació NO VALIDADA pels inspectors de patrimoni de la Conselleria de Cultura que la consideraven “una transformació irreversible de la trama històrica en un punt patrimonialment molt sensible” (sic).

D’una altra banda, que es revise de forma respectuosa i no destructiva la Unitat d’Execució nº 4 per 3 motius ben clars i senzills:

  • Primer: la Conselleria de Cultura la va qualificar “de modificació de la trama urbana” (textual). O siga, que incompleix la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
  • Segon: el Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana (decret 201/1998) exigeix que en Nuclis Històrics els nous edificis harmonitzen amb la tipologia històrica, i el projecte aprovat de la UE4 no ho compleix. S’incorpora un passatge de 2 altures, que és una tipologia arquitectònica impròpia i incoherent que degrada l’entorn per ser problemàtica i insalubre.
  • …i tercer: aprovat el Pla Especial EBIC 06-07 l’any 2013 calia la revisió del planejament vigent que Urbanisme no va fer i que ara hauria de reprendre.

Recordem unes declaracions del Sr. Sarrià publicades en gener de 2016: “Hemos recibido un centro histórico en un estado lamentable”. Ho reafirmem. Però si a més prenen la raonable decisió de revisar la UE4 faran realitat una magnífica i admirable porta d’entrada a Ciutat Vella i donarem un bon final a la avinguda del Oest.

 

[i] Relació d’entitats firmants.
Associació de veïns de Velluters “El Palleter”
Germania del barri del Mercat
Associació “la Boatella”
Coordinadora d’Associacions de Veïns de Ciutat Vella
Plataforma de la Muralla
Associació de veïns del Barri del Carme
Associació Cultural Atzucac
Associació d’Artesans Laborart
Associació de veïns afectats per la modificació del PEPRI del barri del Carme
Cercle per la Defensa del Patrimoni Històric
Societat Valencia d’Història de l’Art
Associació Cultural Constantí Llombart

[ii] Relació d’institucions consultives
Consell Valencià de Cultura
Reial Acadèmia de Belles Arts de sant Carles
Universitat de València
Universitat Politècnica de València

 

Related Images:


Potser també t'agrada