El soroll de la festa


La contaminació acústica fallera

Que les revetlles i l’ambientació musical formen part de la festa no es discuteix.

Però del que sí que cal parlar és de quants decibels i durant quant temps es pot inundar l’espai públic i els habitatges limítrofs per part de carpes i revetlles. Els carrers i places són les de sempre, però la festa ha crescut en tots els sentits. Limitar els nivells màxims d’emissions acústiques, tant si es tracta de música ambient o d’una revetlla, i vetllar pel seu compliment és una garantia de salut i seguretat indispensable per a tots, tant per als que la promouen i la gaudeixen com per als que només la contemplen.

Evitar emetre nivells superiors als 80 decibels de forma continuada fins a les 4 de la matinada, fora de l’àmbit delimitat per a la festa estem convençuts que és fàcilment evitable, estalviaria patiments innecessaris i faria la festa més sostenible.

Els limitadors de so són la garantia del correcte compliment de l’ordenança sobre contaminació acústica i, per tant, plenament exigibles en tota mena d’esdeveniments amb ambientació musical, siguen o no fallers…

Per aquest motiu, les associacions veïnals de Ciutat Vella signants encarim a l’alcaldessa de María José Catalá que dispose els mitjans necessaris per a prevenir els recurrents incompliments de les ordenances que al final acaben arruïnant la festa a uns i la salut de tots.

Signat: Asociació de Veïns i Comerciants Amics del Carme, Associació de Veïns, Amics de Velluters, Asociación Vecinos Universidad, Asociación Vecinos Barrio del Carmen, Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Ciutat Vella.

Related Images:


Potser també t'agrada