El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella s’estanca

Les notícies que ens arriben des de la regidoria de mobilitat sobre la segona fase del pla de mobilitat al Barri del Carme són cada vegada més confuses i contradictòries. No tenen clar que el trànsit de cotxes pel barri es vaja a limitar a residents.

Quan preguntem què passa amb el trànsit a la part histórica de Ciutat Vella, aquestes són només algunes de les sorprenents respostes que ens donen desde de la regidoria:

  • La regulació i compliment dels horaris de càrrega i descàrrega és cosa de la Policia Local
  • La invasió de terrasses a la via pública es “autoregulara” sola.

 

La situació actual, “suposadament” provisional, està durant massa i està començant a ser caòtica. El trànsit de vehicles va en augment per carrers on abans tot just passaven quatre cotxes, els talls nocturns del trànsit ja ni es compleixen i per on no passen cotxes afloren taules i cadires com bolets.

És això millora de la mobilitat? A nosaltres ens sap a presa de pèl.

Les propostes que volem debatre a la Mesa Sectorial de Ciutat Vella són aquestes:

  • Volem un Pla integral de mobilitat!
  • No volem parlar només de cotxes, volem parlar d’itineraris de vianants i ús de l’espai públic.
  • Volem un barri obert al vianant, amb accés de vehicles restringit a residents i amb horaris i llocs concrets per a la càrrega i descàrrega comercial
  • Volem itineraris de trànsit de vianants escolar protegit tant per a l’accés a centres escolars com culturals.
  • Volem la reducció progressiva de l’aparcament en superfície a les zones històriques.
  • Volem vigilància sobre el compliment de les ordenances sobreocupació de la via pública.

El Carme i tota la trama històrica que l’envolta és un dels llocs més concorreguts de la Ciutat i requereix un pla integral de mobilitat, i per tant la coordinació i el compromís de molts serveis municipals. El projecte de recuperar el barri per al vianant pot quedar embarrancat si l’Ajuntament no assumeix aquest repte.

Sobre la polèmica de l’aparcament nocturn al carril bus, i amb independència dels arguments sobre la seva oportunitat o necessitat, hem insistit que ha de portar parell la restricció de l’accés al barri del Carme.

La situació actual d’accés i trànsit pel barri és inacceptable.

 

 

 

 

Related Images:


Potser també t'agrada