El PEP-Ciutat Vella, o com donar el cop de gràcia al centre històric de València

Aquest ajuntament està ofegant la vida de Ciutat Vella. Mentre publicita a bombo i platerets el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella (PEP), la lectura detinguda del seu contingut revela la benedicció atorgada a la terciarització del nostre centre històric.

Des de fa anys denunciem el viratge que els responsables d’Urbanisme (abans Vicent Sarrià i ara Sandra Gómez, però amb els mateixos ajudants Rafael Rubio i Carlos Fernández) estan donant al concepte de residencialitat que difonen en els seus libels.

Les assemblees amb els nostres socis van posar de manifest les grans dificultats que es presenten per a la vida quotidiana dels residents i que augmenten de manera exponencial any rere any: el creixement desmesurat del turisme al centre, l’aparició descontrolada d’apartaments turístics, la descomunal quantitat de canvis d’ús en edificis sencers, de residencials a terciaris (hotels i albergs), la desaparició de comerços de proximitat que faciliten la vida quotidiana dels residents, l’augment de l’ocupació del domini públic amb taules i cadires, en detriment d’usos públics per a la ciutadania.

Tot i que tècnics de l’ajuntament determinaren que a Ciutat Vella “hi ha una superfície excessiva de terciarització”, la regidora d’Urbanisme beneeix la promoció d’hotels i edificis turístics: així, permet que el nostre Centre Històric defallisca i desaparega.

S’esforcen a comptabilitzar l’augment d’edificis protegits, però s’obliden d’esmentar les modificacions d’alineacions, obertura de carrers, creació de noves places, desaparició de atzucacs medievals que existeixen encara. De tot aquest patrimoni valencià, amenaçat de destrucció i desaparició, no diuen res. És més, ho certifiquen sense justificació patrimonial: quan perdem patrimoni històric, perdem la nostra història i la nostra valenciania.

Si tot això aportés benefici i millores a la ciutat … ¿com és que els residents de Ciutat Vella estan sent expulsats ?, com és que la vida diària es fa tan costa amunt ?, com és que es pretén protegir el patrimoni històric destruint?

Per què els responsables d’Urbanisme defensen callant la construcció d’hotels i hostals que devoren i destrueixen tant el teixit humà com la trama urbana del Centre Històric de València? ¿Potser els interessos econòmics de dirigents del PSOE-PSPV a València? La premsa ha donat bon compte de les “dangerous liasons” entre els seus responsables a la ciutat ia la província de València, amb grans operacions immobiliàries que esbudellen el centre històric … però donen bons dividends.

El centre històric de València és un Bé d’Interès Cultural (BIC), la major distinció legal de l’Estat espanyol per a un bé patrimonial i el nostre major tret de distinció com a valencians: per això hauria de ser protegit amb cura, encara que en aquest moment es troba amenaçat de desaparèixer en part. La nostra associació va llançar alertes sobre Unitats d’Execució en tràmit (la UE10, la UE4, la UE12). Els avisos van arribar tant a l’actual ajuntament (que venia per desfer les malifetes precedents), com a la Direcció General de Patrimoni, la responsable no escatimava epítets sobre la seva gestió en protecció de béns patrimonials. La seva resposta: el silenci.

Com es presenta un Pla de Protecció que destrueix carrers, modifica la trama històrica i beneeix la proliferació d’hotels i albergs?

No recupera la trama històrica en punts extremadament sensibles com l’entorn dels Sants Joans, o el barri de Velluters. Mentre a la plaça de la Reina es realitzen esforços titànics per “evocar” carrers desapareguts a mitjans del segle passat, el 2019 vam presenciar com s’esfumen i moren carrers i traçats històrics per a benefici de la indústria turística. Aquest és el nivell de protecció del patrimoni cultural que els nostres responsables municipals proposen per a un dels més importants centres històrics d’Espanya.

La nostra preocupació no pot ser més gran pel que fa al PEP-Ciutat Vella: permet actuacions destruint carrers històrics, catalogades com a BIC.

Carrers amb solera, amb història i que són patrimoni de tots els valencians, estan amenaçats de desaparèixer pels interessos econòmics d’uns pocs i contra el benefici general que suposa el manteniment de la trama històrica, els carrers medievals de València.

Així, amb la nova redacció del PEP-Ciutat Vella que passarà per la comissió d’urbanisme, el nou ajuntament dóna un recolzament important a la terciarització de Ciutat Vella, sense moure gens ni mica la seva postura favorable a la destrucció de patrimoni històric, la destrucció del teixit residencial i la destrucció del comerç tradicional.


Potser també t'agrada