Decadència i colp de gràcia a Velluters

Als peus de l’església de sant Joan del Mercat, i entre els carrers de santa Teresa i Boatella, es troba una àrea urbana d’un marcat caràcter medieval. És una macroilla amb una trama urbana consolidada, compacta i històrica, afectada per la coneguda UE4 des de 1992, però ara en mans d’un promotor privat que ha decidit irrompre en l’urbanisme valencià amb una bulldozer i desfigurar l’entorn.

L’ajuntament de Barberà ha tingut en les seues mans durant 24 anys la gestió d’aquest procés de degradació que ratlla la vergonya. Tot i podent-ho fer, no va assumir cap intervenció si no per entossudir-se en l’eixamplament del carrer de la Boatella fins a dimensions descomunals, malgrat els informes de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura que eren completament contraris, als quals l’ajuntament de Barberà va fer cas omís.

La desídia de l’ajuntament el fa responsable de l’actual situació de degeneració del seu teixit humà i ambiental d’un barri tan popular, i en un entorn tan sensible patrimonialment com el triangle més monumental de la ciutat, tots declarats BIC: la Llotja, el Mercat Central i l’església de sant Joan del Mercat.

La planificació dels solars de la UE4 suposa, en poques paraules, una violació de la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià que empara el respecte de la trama urbana històrica i que impulsa la recuperació residencial de l’àrea i les activitats econòmiques tradicionals. Cap d’aquestos punts es respecten en el projecte aprovat.

Ara tenim un ajuntament que ha de redreçar el dany fet. Encara que està aprovat administrativament, el projecte desprecia i deshonra la idiosincràsia d’un espai urbà tan important i rellevant com el barri de Velluters i l’entorn monumental de sant Joan del Mercat.

Des de l’Associació de Veïns i Comerciants ‘Amics del Carme’ demanem als agents implicats que es replantegen el projecte per la millora paisatgística de l’entorn, l’augment de població al barri i el respecte a la història del patrimoni urbà valencià.

Perquè València… només en tenim una.

Related Images:


Potser també t'agrada