Comença el compte enrere per activar el control d’accessos a Ciutat Vella


L’entrada en funcionament, el proper mes d’abril, del control d’accessos de vehicles als barris del Carme, Velluters, Mercat, Seu i Xerea serà amb tota seguretat la mesura més seria i efectiva que s’haja emprès per contenir el tràfic i iniciar , com es diu ara, la desescalada. Esperem que no ens passe com a la pandèmica, que no acaba d’arribar mai.

Huí primera reunió del grup de treball de mobilitat de el Consell de Ciutat Vella sobre l’entrada en funcionament de l’control d’accessos a l’anomenada zona nord de Ciutat Vella.

A aquesta primera reunió han assistit també els regidors de Mobilitat i Seguretat Ciutadana al costat de el comissari de districte i l’Associació de Comerciants de Centre Històric.

Encara no hi ha acords concrets, però si al menys hem vist una molt bona disposició per abordar les propostes realitzades des d’Amics del Carme:

  • Regulació de la càrrega i descàrrega de mercaderies perquè es dugui a terme en les franges horàries i en els llocs establerts.
  • Vigilància sobre l’aparcament indiscriminat en zones de vianants o no autoritzades
  • Desaparició de la major part dels bucles
  • L’ocupació de la via pública (terrasses) es farà preferentment sobre la calçada. A l’igual que les motocicletes, que haurà d’evitar-se el seu estacionament a les voreres.
  • Substitució de la zona taronja actual per zona verda (exclusiu residents)

Sí, hi ha hagut, al menys, un acord molt concret: Reunions periòdiques per fer un seguiment de les mesures a adoptar i analitzar els fluxos d’entrada i sortida de vehicles.

A dia de huí no hi ha sistemes operatius per consultar els vehicles amb accés autoritzat i tampoc es pot dir que els telèfons de contacte publicitats al web de l’Ajuntament estiguen sempre en funcionament. Hem urgit la posada a punt d’aquests sistemes i un àmpla campanya informativa a residents i comerciants sobre el funcionament de sistema de control d’accés.

En general podem dir que ha estat una reunió molt positiva per la receptivitat mostrada sobre les propostes i, molt especialment, pel fet que la reunió ha estat conjunta entre Policia Local i Mobilitat. Un primer pas en el bon camí.


Potser també t'agrada