Ciutat Vella BIC: Nou edifici davant del Micalet

Tot i que durant dècades al costat de la casa del rellotger del Micalet no existia cap edifici d’especial valor arquitectònic, almenys aquestes construccions no desentonaven amb el seu entorn immediat.

Era possible, tant des del punt de vista tècnic com legal, que el nou edifici que s’ha construït haguera tingut un disseny més integrat que l’escollit sense necessitat crear un fals històric. No s’hi ha volgut.

A més, hauria estat l’ocasió perfecta per fer les excavacions arqueològiques pertinents per conèixer el que es conserva al subsol d’aquest solar, com va sol·licitar oficialment Amics del Carme amb el suport de la Universitat de València. Ha estat una ocasió perduda perquè, amb quasi tota seguretat, s’haurien trobat restes de la muralla romana de l’antiga Valentia.

Els arquitectes nouvinguts amb responsabilitats municipals, que no tenen un apropiat criteri històric ni mà esquerra per a composició de façanes, no haurien de tenir competències en matèria de patrimoni històric. Per això hi ha els historiadors de l’art i de l’arquitectura formats i amb experiència als quals, per cert, se’ls pregunta poc des del departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.

Veiem necessari demanar la convocatòria de la Comissió Mixta de Patrimoni per esbrinar si s’estan complint les normes urbanístiques dels plans especials de protecció a València. Hem pogut comprovar que alguns informes estan tergiversant les normes urbanístiques amb interpretacions que donen la volta a allò prohibit per qüestions de protecció del patrimoni, permetent la seva destrucció.

És una intervenció decebedora. Tot i tenir la normativa patrimonial que tenim, és una actuació irrespectuosa i contrastant amb l’entorn monumental. Aquest edifici no aconsegueix en cap cas quedar-se integrat ni harmonitzar.

Un altre punt que necessita un debat amb l´Ajuntament és l´ús que tindran el nou i el vell edifici. Coincidim amb Urbanisme que és apropiat un ús sociocultural, però com a equipament dotacional de barri. Seria insensat convertir-los en un atractiu per a la massa turística. En cap cas no hauria d’augmentar la turistificació del centre històric.


Potser també t'agrada