CARTA OBERTA A LES SOCIES I SOCIS

Benvolgudes sòcies i socis:

El passat setembre vàrem celebrar una assemblea de sòcies i socis d’Amics del Carme on es va aprovar la renovació de la seua Junta Directiva i la modificació dels estatuts en el sentit de reforçar l’acció de l’associació front als tribunals de justícia  .

Aprofite aquest butlletí per a presentar-me com al nou president de l’Associació d’Amics del Carme després d’haver treballat com a vocal de la Junta Directiva durant els últims quatre anys. A partir d’ara, assumiré la responsabilitat de presidir-la i reprendre la nostra agenda de diàleg i converses amb les responsables de diverses institucions valencianes. Amb això, pretenem assistir-les i assessorar-les perquè entre totes es puga construir una Ciutat Vella on els residents ens sentim a gust i pugam dur un projecte de vida a llarg termini.

D’entre els temes sobre els quals estem treballant ens preocupa la MOBILITAT i l’ESPAI PÚBLIC, la RECOLLIDA DE RESIDUS i la NETEJA DE CARRERS, la RESIDENCIALITAT i la TERCIARITZACIÓ de l’espai públic.

El model de mobilitat sostenible que promou l’Ajuntament per a part de Ciutat Vella és compartit per una àmplia part de l’opinió del veïnat: col·locació de càmeres de control de matrícules, permisos temporals d’accés, pacificació del trànsit, etc. En breu tenim una reunió amb el regidor i li exposarem els detalls que ens sembla que millorarien la proposta. Per no fer-ho llarg, ho resumirem en: dificultar l’accés abusiu i facilitar la mobilitat als residents. Creiem que amb el control de càmeres i matrícules, es fan innecessaris els bucles que dificulten els eventuals trasllats en vehicle que fan els residents. Cal també millorar l’activitat de càrrega i descàrrega que, per manca de places o de control policial, suposa actualment una barra lliure.

Però la mobilitat també es veu afectada per l’excessiva ocupació de l’espai públic de vianants (voreres, carrers i places per a vianants) tant per vehicles (motocicletes i ciclomotors) com per taules i cadires de les terrasses d’hostaleria. Hem iniciat un diàleg amb la regidoria d’Espai Públic perquè es racionalitze aquesta ocupació que afecta la convivència però també la salut i benestar del veïnat.

També estem preocupats pel manteniment de la neteja de carrers i recollida de residus sòlids. A Ciutat Vella es constata el creixent problema de l’acumulació de fem en la via pública per la constant irresponsabilitat dels comerços que no s’adhereixen al Servei de recollida porta a porta de l’Ajuntament o que no respecten els horaris. La resposta de l’Ajuntament en l’anterior legislatura va ser soterrar alguns contenidors per millorar la imatge dels carrers. No obstant això, i la despesa excessiva que suposa, no s’ha aconseguit reconduir el problema. El nou responsable ens ha comunicat la voluntat de millorar el sistema de recollida i intensificar la neteja dels carrers amb aigua a pressió.

Però si hi ha un problema que afecta de forma global el futur de Ciutat Vella com a districte residencial de València, és la TERCIARITZACIÓ que sembla planejada des del consistori però que no es publicita ni es debat.

Durant l’última legislatura s’han dut a terme algunes iniciatives normatives com el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella o la Llei de Turisme i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que han suposat canvis significatius amb una forta repercussió sobre el teixit social dels centres històrics valencians, en concret Ciutat Vella.

Amics del Carme, junt amb altres associacions i col·lectius veïnals com Veïnat en Perill d’Extinció, Entrebarris, la Coordinadora d’Associacions de Ciutat Vella o Escoltem Velluters, hem tingut innumerables reunions per participar en les propostes normatives que milloren la residencialitat, el teixit social i comercial tradicional de Ciutat Vella. No obstant el nostre treball i el nostre temps, els resultats obtinguts evidencien que no s’ha tingut el recolzament del departament d’urbanisme que coordinava el PEP-Ciutat Vella. I les evidències s’estan manifestant en aquests mesos: la tramitació de 80 llicències d’hotels i d’apartaments turístics que pràcticament sense límits, poden canviar l’ús residencial a hoteler en edificis complets per tal de rehabilitar-los. Una condició que no justifica el canvi indiscriminat de sòl residencial que està patint Ciutat Vella.

Aquest planejament amenaça la progressiva desaparició del veïnat. D’ahí que l’hàgem definit com a “El Timo PEP” en al·lusió a la cançò tradicional valenciana.

Ciutat Vella s’està despoblant i si no posem remei es convertirà del major centre històric d’Europa en el major Parc Temàtic d’Europa.

Lluís Mira, President d’Amics del Carme

Related Images:


Potser també t'agrada