Cada cop hi ha més tècnics i regidors que confonen l’Ajuntament amb una gestoria!

 

Al carrer Assaonadors, 2 anys i 10 mesos ha trigat l’ajuntament a contestar els veïns que s’oposen a l’obertura d’un nou restaurant.

A menys de 65 metres del num 10 del carrer Assaonadors o Zurradores, hi ha no menys de 6 restaurants, un amb terrassa inclosa just davant, a més és zona frontera de la ZAS del Carme i són constants les denúncies del veïnat per les molèsties pel soroll de terrasses, músics i festivals. Però sembla que això no compta.

Ara, gairebé 3 anys després, contesten que la sol·licitud del restaurant es tracta d’un “acte reglat” i que si un ciutadà ho demana doncs que no se’ls pot denegar  [¿¡MNL?]

Cada cop hi ha més tècnics i regidors que confonen l’Ajuntament amb una gestoria!

Si això fos així de senzill, no caldrien funcionaris ni, per descomptat, regidors!

És clar que són actes reglats i han de ser actes transparents i subjectes a procediment. Transparència que de sobte al Servei d’Activitats es passen pel folre, ja que si haguessen contestat en temps i forma als veïns que s’oposen al restaurant ara segurament s’haguessen fet mesuraments sonomètrics i de qualitat de l’aire que reclamen i tots sabríem que és una zona saturada de soroll, de brutícia i l’ajuntament tindria arguments sobrats per denegar l’obertura.

Els actes reglats no generen drets, només marquen que el procediment s’ha d’ajustar a dret atenent els interessos de totes les parts. Aquí se li ha posat la mordassa a una de les parts, al veïnat; s’obvien multitud d’informes que assenyalen l’excessiva terciarització de la zona que desaconsella l’obertura de més locals d’hostaleria.

Però ja sabem que aquest ajuntament, almenys a Ciutat Vella, predica una cosa, però fa la contrària. Mentre tots els informes i recomanacions assenyalen que cal fomentar el caràcter residencial per recuperar veïns i residents, a la pràctica administrativa diària segueixen a pinyó fix les receptes més ultraliberals.

Veure per creure!!


Potser també t'agrada