Augmentar l’oferta d’habitatge clau en la recuperació residencial dels barris de Ciutat Vella


Per això, a més de denunciar l’activitat il·legal dels habitatges que es fan servir com a apartaments turístics i la passivitat de l’administració per fer front a tsunami hoteler, hem acordat promoure les mesures que us resumim per mobilitzar els nombrosíssims solars i cases en ruïnes que com un mal endèmic, però no inevitable, degraden nombrosos racons de Ciutat Vella.

Els solars són espais buits on abans hi havia una casa a l’espera de projectes urbanístics. Transformar aquests espais buits (ni més ni menys que 44.134 m2) en habitatges per a nous veïns i veïnes hauria de ser una prioritat per al govern municipal.

Volem saber què s’està fent, volem saber si es pot fer més i, sobretot, volem vore complerts els compromisos de promoció d’habitatge públic anunciats per 2021.

Ciutat Vella necessita veïnes i veïns i l’habitatge és la clau per frenar la galopant i silenciosa terciarització que envaeix el centre històric i que amenaça amb transformar-lo en un decorat turístic-administratiu.

La mera aprovació del PEP, per si sola, no va a activar l’activitat urbanística a Ciutat Vella, es troben a faltar polítiques específiques. Són necessàries mesures urgents per mobilitzar els buits que fan inhabitables nombrosos racons en els barris de Velluters, Mercat, El Carme, la Seu o Xerea.

Aquestes són les nostres propostes, i ens agradaria saber què pensen a l’Ajuntament, però també a la Conselleria d’Habitatge, que té un bon grapat de solars i casa en ruïnes en estat de semiabandonament.


PLA SOLAR
LES PROPOSTES d’AMICS DEL CARME

  • Creació d’una oficina pública d’informació, gestió urbanística i habitatge de Ciutat Vella
  • Inclusió en el RMSER dels solars que porten més de dos anys sense sol·licitar llicència d’obres
  • Promoure alternatives per als solars que no es puguen edificar
  • Creació del eRMSER [RMSER digital]. Portal web del registre de solars.
   • Consulta d’informació administrativa: cronologia d’actuacions realitzades i protocol d’actuació (expropiació, venda forçosa, etc.)
   • Consulta d’informació tècnica: Usos admesos i compatibilitat urbanística. Volumetria. Informe IEE (si escau)
  • Programa d’adjudicació de sòl públic de Ciutat Vella per a la construcció d’habitatge de lloguer amb preu limitat.
  • Facilitar les intervencions arqueològiques
   • Agilitar els permisos.
   • Subvencionar als promotors perquè la construcció en aquesta zona no sigui més costosa per causa d’un bé comú.
  • Fiscalitat:
   • Gravar els habitatges buits
   • Gravar solars i requerir manteniment periòdic en bon estat.
   • Taxes reduïdes en llicències i gravàmens
 • Auditoria de la gestió administrativa en els tràmits de la concessió de llicència i en la pròpia Àrea d’Urbanisme per innovar procediments i estructures (actualment 7.000 expedients en cua)
 •  Compliment de el PLA d’HABITATGE 2018 – 2021 a Ciutat Vella

    ·|· Mesures urgents protecció habitatge

   • Prohibir el canvi d’ús de residencial a terciari hoteler a Ciutat Vella (tant si són edificis com solars).
   • Pla d’inspecció d’habitatges d’ús turístic il·legals.

Related Images:


Potser també t'agrada