Augmenten els conflictes de convivència per l’ús il·legal d’habitatges residencials com a apartaments turístics

Apartaments turístics en Ciutat Vella

El dimecres 3 de març de 2021 ens vam citar  en l’encreuament del carrer d’En Sendra i plaça de Viriat per a reivindicar el dret dels veïns de Ciutat Vella a viure dignament a les seues cases i exigir a l’Ajuntament de València una vigilància més estricta sobre els apartaments turístics

Fa dos anys que el veïnat va denunciar el soroll i les vibracions que ocasionava un equip de climatització col·locat en el desllunat compartit amb un edifici contigu.

Aquest edifici es va rehabilitar com a residencial. Ara està íntegrament dedicat a habitatge turístic il·legal, malgrat mancar de llicència d’habitabilitat, malgrat les denúncies veïnals i malgrat no haver esmenat les objeccions que en diverses visites van realitzar els inspectors municipals.

En aquest immoble viuen famílies que tenen un gran aparell de climatització a menys d’un metre de la seua finestra que a penes poden obrir. Les vibracions i el soroll fan impossible que en el seu habitatge es puga dormir o, senzillament, gaudir d’alguna cosa semblant a la tranquil·litat.

S’han realitzat una desena de denúncies a l’Ajuntament, amb personació de la Policia Local. Fins el Síndic de Greuges ha demanat explicacions a l’Ajuntament per tant d’abandó. Fa 15 dies, després de dos llargs anys de patiments, l’Ajuntament ha dictat una resolució que obliga els propietaris a retirar els equips i cessar l’activitat dels apartaments turístics. Però les molèsties hui continuen.

No és un fet aïllat. No és un problema sol d’un o dos veïns, o d’un sol edifici. Aquesta és una de les principals causes de la gentrificació a Ciutat Vella. Situacions com aquesta forcen a no pocs residents a abandonar els seus domicilis i buscar millor sort en una altra part.

Aquesta situació té responsables, té culpables, i no són només els desaprensius propietaris que, encegats pel lucre, especulen amb habitatges residencials. També l’Ajuntament, i en concret el Servei d’Urbanisme, hauria de ser mes diligent, atent i sensible quan ocorre açò. El sofriment de punts i tants veïns podria evitar-se.

Per aquest motiu l’associació de veïns Amics del Carme, i els col·lectius Veïnat en Perill d’Extinció i Amics de Velluters, ens citem al carrer per a reivindicar el dret del veïnat de Ciutat Vella a viure dignament a les seues cases i exigir a l’Ajuntament una correcta vigilància més estricta sobre la xacra dels apartaments turístics. Això pot i deu evitar-se.

Exigim a l’Ajuntament:

  • aplicació de mesures immediates de policia.
  • precintat de l’aparell de climatització al carrer En Sendra, 7.
  • precintat dels apartaments turístics il·legals.
  • requeriment exprés del certificat de compatibilitat urbanística a tots els apartaments turístics.
  • publicitat i transparència d’aquests certificats de compatibilitat.
  • permetre l’eixida al mercat com a habitatges d’ús residencial.

 Més de mil habitatges del centre històric s’utilitzen com a activitat econòmica d’ús terciari. Això explica el notable increment dels lloguers en els últims anys (un 40% entre 2015 i 2019) i que la població de Ciutat Vella porte una dècada estancada.


Potser també t'agrada