Amics del Carme exigeix canvis en la peatonalització de Ciutat Vella

Reunió Amics del Carme i l’assessor de G. Grezzi sobre mobilitat

Recentment hem tingut l’oportunitat de reunir-nos amb el assessor de Giuseppe Grezzi i li varem exposar el nostre descontent amb la falta d’informació sobre els plans de peatonalització a Ciutat Vella i el nul diàleg amb els veïns sobre les queixes o canvis proposats.

Li varem recordar que hem hagut d’acudir a la protesta pública per fer notar els importants defectes d’una peatonalització que sembla més orientada a ressaltar la monumentalitat i l’explotació comercial de Ciutat Vella que a afavorir el seu caràcter residencial. Ben al contrari, la peatonalització duta a terme sembla feta en ocasions contra els propis residents.

Li varem fer saber que comença a haver-hi una certa alarma precisament per anunciar-mesures, com les càmeres de TV, de les que no se sap bé ni quan van a funcionar ni de quina manera.

I li varem insistir que cal millorar la comunicació i establir contactes periòdics.

Què demanem

  • Millorar la senyalització i el control dels accessos a l’àmbit d’actuació del PMUS Ciutat Vella. En concret s’ha de fer ben visible en els accessos les restriccions al trànsit rodat i els horaris.
  • Limitació de l’acces a residents i usuaris de places de aparcament
  • Establir i publicitar les zones logístiques de càrrega i descàrrega en franges horàries concretes segons la tipologia dels carrers.
  • Reducció de les zones de via pública ocupades per aparcament en superfície de pagament i reducció de les terrasses i mobiliari urbà
  • Flexibilitzar el trànsit per l’interior del barri fent desaparèixer els bucles i millorar les eixides
  • Establir zones especifiques per itineraris escolars sense cotxes.
  • Places d’aparcament per a residents

Potser també t'agrada