Amics del Carme denuncia “l’hotelizació” de Ciutat Vella

Amics del Carme denuncia “l’hotelizació” de Ciutat Vella i demana un pla d’inspecció d’apartaments turístics il·legals que garantisca el cessament de l’activitat

Trobada Sandra Gómez – AViC Amics del Carmen

La candidata del PSPV a l’Ajuntament de València i actual regidora es va reunir divendres passat amb la junta directiva d’Amics del Carme. En el marc d’aquesta trobada ens va informar de l’acord de l’Ajuntament amb l’Agència Valenciana de Turisme perquè la Policia Local instruïsca les denúncies sobre apartaments il·legals i la Generalitat sancione.

Per la nostra part varem assenyalar que aquest és precisament un dels problemes més crítics que pateix Ciutat Vella, l’excessiva “hotelizació”, tant per l’activitat d’apartaments turístics il·legals com per la contínua transformació d’edificis en hotels, tot i la suposada moratòria decretada .

Insistirem que ens sembla molt bé que s’aplique el règim sancionador previst en la recent Llei de Turisme, que la Policía Local col·labore en la tramitació dels expedients, però abans l’Ajuntament ha d’ordenar i garantir el cessament de l’activitat il·legal de bona part dels apartaments actualment en funcionament. Amics del Carme li va plantejar un pla “urgent” d’inspecció especialment d’aquells que han estat objecte de denúncies per part dels veïns per problemes de convivència o de seguretat.

Amics del Carme li va exposar casos concrets denunciats per veïns, denúncies que l’Ajuntament té “empantanegades” en tràmits interminables. Li vam fer saber que són casos greus que tenim en estudi i que seran objecte de demandes davant dels tribunals si no es dóna empara als afectats. Així mateix, li vam assenyalar que l’Ajuntament ha de fer valer les ordenances municipals i recórrer les sentències que qüestionen la incompatibilitat entre apartaments turístics i edificis residencials.

Si fins i tot, informes oficials de l’Ajuntament afirmen que Ciutat Vella es troba en una fase especialment crítica de “turistificació”, li vam assenyalar que no entenem com el PEP (Pla Especial de Protecció) de Ciutat Vella no és més contundent en l’aplicació del registre de solars i en prohibir que edificis singulars es convertisquen en nous hotels.

Lamentem que, des de l’Ajuntament i també des de la Generalitat, només es promou un creixement constant del turisme urbà sense ser capaços de gestionar els punyents impactes que aquest creixement té en la vida quotidiana dels residents. Els exemples són aclaparadors, com els carrers i places peatonalitzades que són immediatament ocupades per terrasses o pel botellót, unit a la manifesta incapacitat municipal (Policia Local, Activitats, o la pròpia Alcaldia) per fer complir les ordenances sobre l’ús de l’espai públic .

Li vam fer saber a Sandra Gómez que “invents” com la recent proposta de l’Alcalde de Nit com a solució per als conflictes que ocasiona el model turístic i d’oci imperant són d’una insultant frivolitat; de la mateixa manera que la taula de diàleg que promou que, si no compta amb dades, si no té capacitat per elaborar propostes documentades, no té cap credibilitat. L’Ajuntament ha de demostrar que té voluntat i capacitat per fer complir els acords, ha de recuperar credibilitat, però la recent negativa de l’alcalde Joan Ribó per escoltar els veïns no va precisament en aquest sentit.

En suma, vam acabar manifestant que el balanç de gestió d’aquests anys no era precisament positiu per als residents: prop del 30% d’habitatges desocupats, un peatonalització que castiga els residents, un espai públic sobreexplotat i uns compromisos de transparència i participació incomplerts …

Amb tot, li varem expressar el nostre interès a tornar a reunir-nos el proper mes de gener


Potser també t'agrada