A la primavera começa el control dels accesos a Ciutat Vella

Activació de les càmeres en l’Àrea de Prioritat Residencial

Amb un únic punt de l’ordre del dia, el Regidor Giuseppe Grezzi va presidir la Mesa de Mobilitat per donar compte del calendari previst per a la implementació de les restriccions d’accés a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR).

En primer lloc i després de les presentacions oportunes, la Cap de Servei de Mobilitat Sostenible va realitzar un repàs puntual de la diversa casuística a tenir en compte per a l’autorització dels vehicles propietat dels residents a Ciutat Vella, dels treballadors, d’aquells que usen una plaça d’aparcament o d’altres casos en què necessiten circular per la zona nord del Districte 1.

Pel nostre compte, vam agrair la celebració de la Mesa de Mobilitat després que s’aprovara per unanimitat en el Grup de Treball de Mobilitat del Consell de Ciutat Vella instar a l’Ajuntament a la seua convocatòria.

El veïnat troba convenient la implantació d’aquest sistema de control del trànsit motoritzat per la coherència amb la petició realitzada per la ciutadania en els pressuposts participatius de 2015 i per la voluntat de residir en un barri amable, més verd, més saludable i respectuós amb el medi ambient.

Es van fer diverses peticions per millorar aquest model que s’implanta:

  • Convocar reunions de treball periòdiques entre administració, veïnat i comerciants per desfer bucles que no serviran, millorar la fluïdesa del trànsit i permetre recorreguts més àgils i més curts.
  • Afegir 3 càmeres més al sistema per millorar-lo i evitar les “gateres” que hi ha en la circulació a motor pels nostres barris. Aquestes se situarien en la plaça dels Furs i en els carrers del Pintor Domingo i Pintor Sarinyena.
  • Establir un perímetre en els barris de Velluters, del Mercat, del Carme, de la Seu i de Xerea on les voreres i zones de vianants estiguen lliures d’ocupació de vehicles per oferir una mobilitat accessible, inclusiva i respectuosa amb el vianant.
  • Assignar més parades de taxis per reprendre el compromís del Gremi de Taxistes a entrar en l’APR només ocupats.

La resta d’assistents (d’Associació de Comerciants del Centre Històric, el representant d’empreses de repartiment de mercaderies i hostalers) van mostrar el seu acord amb la implementació del nou model de Mobilitat Sostenible per a Ciutat Vella, però també el seu temor perquè desitjarien un ajornament fins a juny.

Presentació APR Ciutat Vella Nord

Però d’ací al mes d’abril queda molt per fer. I els primers a parlar ha de ser la policia local.

Ordenar la càrrega i descàrrega de mercaderies en horaris i llocs raonables, evitar l’indiscriminat aparcament de cotxes i valorar la funcionalitat dels bucles, els itineraris d’entrada i sortida de la zona i l’accessibilitat dels itineraris de vianants són algunes de les coses que volem compartir amb la Policia Local.

Les càmeres són el primer pas però no l’únic per fer de Ciutat Vella un lloc obert i saludable.


La reordenació del trànsit de Ciutat Vella a la web de l’Ajuntament de València

Plànol de l’APR de Ciutat Vella amb la ubicació de les càmeres de control d’accés

 

- La APR a la premsa

 


Potser també t'agrada